OMEP

OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) je međunarodna, nevladina i neprofitna organizacija koja se bavi svim aspektima odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu.

E-mail
omephr@gmail.com

Naši fanovi

Nema fanova.