Centar za rehabilitaciju ERF-a

Znanstveno - učilišni kampus, Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb

Centar za rehabilitaciju jedinica je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u kojoj stručnjaci raznih profila pružaju različite vrste kliničkih usluga: savjetovanje, prevenciju, procjenu, tretman, (re)habilitaciju za djecu, njihove roditelje, mlade i odrasle. U Centru se ujedno organiziraju različite edukacije.

Telefon
01/2457560
E-mail
centar.info@erf.hr

Naši fanovi

Nema fanova.