Centar za rehabilitaciju ERF-a

Znanstveno - učilišni kampus, Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb

Centar za rehabilitaciju jedinica je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u kojoj stručnjaci raznih profila pružaju različite vrste kliničkih usluga: savjetovanje, prevenciju, procjenu, tretman, (re)habilitaciju za djecu, njihove roditelje, mlade i odrasle. U Centru se ujedno organiziraju različite edukacije.

Telefon
01/2457560
E-mail
centar.info@erf.hr

O nama

Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) započeo je s radom 1997. godine okupljanjem različitih stručnjaka, prije svega nastavnika ERF-a, iz područja edukacijske rehabilitacije, logopedije, socijalne pedagogije i psihologije sa svrhom pružanja stručne podrške djeci s razvojnim odstupanjima i njihovim obiteljima.

U Centru se provodi:

 • klinički stručni rad:
  savjetovanje, prevencija, dijagnostika, tretman, terapija i (re)habilitacija u području:
 • roditeljske zabrinutosti za djetetov razvoj, ponašanje ili učenje
 • neurorazvojnog rizika 
 • oštećenja vida
 • oštećenja sluha
 • intelektualnih tećkoća
 • poremećaja iz autističnog spektra
 • motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti
 • poremećaja u ponašanju
 • teškoća jezika, govora i glasa
 • teškoća čitanja i pisanja
 • teškoća učenja
 • poremećaja deficita pažnje/hiperaktivnosti (ADHD)
 • emocionalnih teškoća
 • komunikacijskih teškoća
 • teškoća socijalne komunikacije
 • nastava/kliničke vježbe za studente
 •  znanstvena i stručna istraživanja
 • Edukacije/radionice
 • supervizije i davanje stručnih mišljenja

Detaljnije informacije o nama možete pronaći na našem web sjedištu:  www.centar.erf.hr