Centar za rehabilitaciju ERF-a

Znanstveno - učilišni kampus, Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb

Centar za rehabilitaciju jedinica je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u kojoj stručnjaci raznih profila pružaju različite vrste kliničkih usluga: savjetovanje, prevenciju, procjenu, tretman, (re)habilitaciju za djecu, njihove roditelje, mlade i odrasle. U Centru se ujedno organiziraju različite edukacije.

Telefon
01/2457560
E-mail
centar.info@erf.hr

Preporuke

 • dijete računalo Moderni korak prema čitanju – aplikacije na hrvatskome jeziku
  Često u logopedskom radu nailazimo na stavove kako djeca prije škole ne bi trebala poznavati slova materinskog jezika niti čitati...
  Objavljeno 07.02.2015.
 • Obiteljske rutine i rituali – kontekst za rani razvoj
  Tijekom ranoga razvoja djeca bi trebali postati aktivni sudionici u većini obiteljskih događanja.
  Objavljeno 14.05.2014.
 • Poremećaji glasa kod djece
  Proizvodnja glasa uključuje kombinaciju aktivnosti kao što su disanje, fonacija i rezonancija. Poremećaj glasa postoji ukoliko je njegova kvaliteta drugačija od drugih osoba iste dobi i spola (ako je glas šuman, hrapav, promukao, previsok, prenizak i sl.)
  Objavljeno 20.02.2014.
 • gricka nokte strah dijete photl.com Emocionalni rizici kod djece s teškoćama učenja
  Ova djeca nemaju vidljive teškoće, poput motoričkih oštećenja, oštećenja vida i sluha te tako često njihova teškoća često nije prepoznata kao teškoća...
  Objavljeno 12.09.2013.
 • strah Poremećaj slušnog procesiranja
  Poremećaj slušnog procesiranja je poremećaj uzrokovan teškoćama u razumijevanju akustičkih signala. Pojavnost ovog poremećaja u djece kreće od 2 do 5 posto u dobi od 6 do 17 godina i dva puta je češći kod dječaka.
  Objavljeno 13.07.2013.
 • skola 2 photl.com Specifične teškoće učenja
  Iako kod nas još nedovoljno prepoznat, pojam specifičnih teškoća učenja već je dugo prisutan kako u znanstvenom tako i u odgojno-obrazovnom radu. Prvi je puta uveden 1963. godine radi opisa teškoća i problema koje su neka djeca imala pri učenju.
  Objavljeno 12.07.2013.