Definicija hrane d.o.o.

www.definicijahrane.hr

Definicija hrane d.o.o., tvrtka koja osmišljava i provodi projekte u cilju poboljšanja informiranosti i znanja, sa svrhom postizanja bolje kvalitete proizvoda, usluge te, konačno, života društva u cjelini.

E-mail
ured@definicijahrane.hr

O nama


U želji pružanja stručnih usluga u domeni nutricionizma i dijetoterapije, 2011. godine osnovana je Definicija hrane d.o.o., tvrtka koja osmišljava i provodi projekte u cilju poboljšanja informiranosti i znanja, sa svrhom postizanja bolje kvalitete proizvoda, usluge te, konačno, života društva u cjelini.

Da bi se omogućio svakodnevni pristup najnovijim informacijama iz područja nutricionizma, stručni tim tvrtke Definicija hrane plasira najnovija znanstvena saznanja i informacije na portalu definicijahrane.hr, čiji je cilj putem stručno pisanih i aktualnih znanstvenih novosti te općeobrazovnih članaka originalnih sadržaja s kvalitetnom korisničkom podrškom, postati i dugoročno ostati ogledna hrvatska internetska nutricionistička enciklopedija i portal za popularnu nutricionističku znanost. Aktualnosti iz svijeta znaonsti hrane, Definicija hrane svakodnevno prati i objavljuje na svojoj facebook stranici.   

U stručnom timu Definicije hrane djeluju nutricionisti, doktrori medicine, farmaceuti, agronomi i ostali stručnjaci iz područja, biomedicine, natruopatije i farmaceutike. Ovaj multidisciplinarni i porofesionalni pristup garantira kvalitetu i vjerodostojsnost Definicije hrane d.o.o. 

Kontakti:

ured@definicijahrane.hr

Supilova 7, 10000 Zagreb

Tena Niseteo, dipl.ing.preh.teh., klinička dijetetičarka/nutricionistica

tniseteo@definicijahrane.hr

091 761 41 50

Karmen Matković, dipl.ing.preh.teh., nutricionistica

kmatkovic@definicijahrane.hr

091 767 4404