Dječji vrtić Šuma Striborova

www.sumastriborova.hr

Zagrebački dječji vrtić koji postoji od 1999. godine.

Telefon
01/4692297

O nama

PROGRAMI i projekti koje trenutno provodimo su:

 • program ranog učenja engleskog jezika – za djecu stariju od 4 godine koje provode odgojiteljice. 

 • program učenja vježbi i tehnika opuštanja za djecu od 4-te godine („Putovanje u tišinu“) – koji se provodi kroz usku suradnju psihologa, voditelja sportskih programa te odgojiteljica. Svaki emocionalni doživljaj ima i fiziološku komponentu, tj. tjelesne reakcije te je uz verbalno izražavanje svojih misli i osjećaja nužno da djeca nauče kako napetost može izaći iz njihovog tijela, a s ciljem prevencije psihičkih i emocionalnih poteškoća. Opuštanje se može učiti i uvježbavati već u predškolskoj dobi, a u našem vrtiću u tu svrhu koristimo tjelesne vježbe, vježbe disanja, vježbe izražavanja osjećaja i vježbe koje zahtijevaju razmišljanje. Program ćemo kontinuirano nadograđivati te ćemo u provedbu istog postepeno uključivati i roditelje.

 • program poticanja emocionalne inteligencije i intelektualne darovitosti djece - 
  (poticanje emocionalnog izražavanja, asertivnosti, empatije i suradničkog ponašanja) – koji provode odgojiteljice u odgojnim skupinama pod supervizijom psihologinje te psihologinja kroz individualni rad s djecom. Uz poticanje zdravog emocionalnog razvoja djece ovaj program ujedno predstavlja i preventivni program psihosomatskih problema kod djece koji su u porastu već i za djecu predškolske dobi. U našem vrtiću, stoga, svi osjećaji su dopušteni i svi zajedno učimo kako ih možemo izraziti da ne povrijedimo ni sebe niti druge, kako emocionalnim izražavanjem možemo tražiti podršku od okoline kada nam je potrebna te kako se možemo zaštiti na neagresivne načine (asertivnost). U budućnosti i nadalje planiramo obogaćivati program novim didaktičkim materijalima te postepeno u isti uključivati i roditelje kroz predavanja i radionice.

 • likovno-lutkarska radionica te dramska radionica s govornim vježbama – 
  koje provode odgojiteljice i kojima potičemo razvoj govora, simboličku igru, prezentacijske vještine te razvoj pozitivne slike o sebi.

 • sportski program – budući da je potreba djece za tjelesnom aktivnosti te bavljenje sportom već od najranije dobi zdrava životna navika, potiče zdrav fizički i psihički razvoj djece, ubraja se u najbolje načine prevencije ovisnosti u starijoj dobi.
  Naš voditelj sportskog programa aktivno potiče razvoj senzomotorike kroz aktivnosti 2 x tjedno u dvorani, 1x tjedno na bazenu i u vanjskom prostoru. Tako je sport sastavni dio vrtićke svakodnevice i vidljive su sve dobrobiti koje donosi. Plesna pedagoginja vodi ritmiku 2 x tjedno.

 • program predškole - uključuje individualni rad s psihologom, rad u skupinama s odgajateljicama. Priprema djece za školu je proces koji, u širem smislu, traje od samog upisa djeteta u vrtić i podrazumijeva kontinuirano poticanje kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja djece. Ipak, u godini prije polaska u školu taj proces je intenzivniji, a uz provođenje programa predškole u odgojnoj skupini od strane odgojitelja, sa svim školskim obveznicima individualno radi i psihologinja.
  Usklađeno sa psihosocijalnim razvojem djeteta i ovisno o njegovim individualnim potrebama u radu s psihologinjom poticat će se razvoj ko
  gnitivnih funkcija, emocionalne spremnosti za školu te socijalne spremnosti za školu

 • eko – etno program – koji je ujedno i jedan od naših ovogodišnjih projekata na razini vrtića, a kojim želimo oteti zaboravu našu tradiciju i djecu upoznati s korjenima kroz folklor, upoznavanje starih zanata, tradicijskih sportova i sl., a ujedno ih poučiti zdravom načinu života i odgajati ih za održivi razvoj.

 • zakupili smo poljoprivredno zemljište - 
  na kojem planiramo započeti ekološku proizvodnju povrća te u budućnosti održavati i edukativne programe za održivi razvoj poput: škole u prirodi, razne izlete te radionice za djecu i roditelje.

       IZVANVRTIĆKE AKTIVNOSTI

 • Škola skijanja

 • Škola klizanja

 • Škola tenisa

 • Izleti

 • Posjete kazalištima, muzejima, bankama, aerodromu, pošti i dr.