Zaklada "Hrvatska kuća srca"

Ilica 5/II (prolaz Oktogon)

Osnovana radi promicanja kardiovaskularnog zdravlja te informiranja i edukacije građana o važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji i ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika.

E-mail
info@zaklada-hks.hr

O nama

Zaklada "Hrvatska kuća srca" osnovana je radi promicanja kardiovaskularnog zdravlja te informiranja i edukacije građana o važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji i ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika, te zbog napretka kardiološke znanosti i struke u Zagrebu i Hrvatskoj.

Osnovni ciljevi Zaklade:

  • dobrovoljno financijsko i materijalno pomaganje u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti,
  • promicanje prevencije kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije
  • informiranje i educiranje građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika
  • podrška educiranju i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.