Alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori

Objavljeno 02.05.2013. | Dobna skupina: 1-3, 3-7

Montessori program je različit od svih ostalih pedagoških pristupa djeci vrtićke dobi.

Njegovi principi omogućuju djetetu da stekne operativna znanja važna za njegovo funkcioniranje kao odrasle osobe. Sadrži jedinstven pristup svakom djetetu i njegovim individualnim potrebama. Samostalnim djelovanjem djeteta potiče osjećaj uspješnosti u radu, jača samopouzdanje, pozitivnu suradnju s drugima kao osnovu za buduće demokratsko funkcioniranje u društvu.

Filozofija Montessori programa

  1. Pripremljena okolina - potiče djetetov interes, omogućuje samostalnost, spontanost u odabiru aktivnosti i djelovanje u skladu s individualnim mogućnostima
  2. Zadovoljavanje prirodne potrebe za učenjem koja postoji kod svakog djeteta
  3. Poticanje svih djetetovih potencijala -dijete postaje samostalno, kreativno i samosvjesno

Kako se radi u Montessori programu

Na temelju izvorne Montessori pedagogije, u radu se koriste posebna načela i materijali. Pritom se u obzir uzimaju osobine djeteta, njegove potrebe i interesi, kako bi se na način prilagođen djetetu razvili njegovi puni potencijali.

- odgojitelji -

Odgojiteljice Montessori programa su prošle posebnu edukaciju. Imaju priznati certifikat od strane Montessori udruženja te se redovito stručno usavršavaju, kako bi bile u toku s najnovijim spoznajama u svom području rada i šire.

 - odgojna skupina -

Odgojne skupine u Montessori programu su mješovite (od 3 godine života do polaska u školu). Na taj način više sliči obiteljskoj zajednici. Starija djeca pomažu mlađoj, a mlađa uče od starijih. Starija se djeca tako uče odgovornosti, a mlađa traže njihovu zaštitu.

- karakteristike prostora -

Termin pripremljene okoline u Montessori pristupu odnosi se na okolinu koja je strukturirana i prilagođena individualnim potrebama svakog djeteta. Materijali koji se tamo nalaze pogoduju svim stupnjevima razvoja djeteta i omogućuju slobodu u korištenju.

  • Estetika i ozračje - prostor se uređuje prema Montessori estetskim kriterijima, što znači da prostor treba biti opremljen realističnim slikama prirode, umjetničkim slikama, podsjećati na kućanstvo u malom.
  • Prostor po mjeri djeteta - što se tiče veličine namještaja i slobode korištenja materijalima bez potrebe za pomoći odraslih, dovoljno mjesta za kretanje, puno prirodnog svjetla.
  • Red -nakon bavljenja nekim priborom potrebno ga je vratiti na mjesto s kojeg je uzet i u isto stanje u kojem je zatečen, kako bi kasnije i druga djeca mogla na isti način profitirati od tog pribora. Svaki dio pribora mora biti lijep, skladan, čist, dostupan.

Autor: Čuvarkuća uredništvo

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing