Kada je poslodavca potrebno obavijestiti o trudnoći?

Objavljeno 11.08.2011. | Dobna skupina: Prije poroda

Zakon ne propisuje rok kada se poslodavca treba obavijestiti o trudnoći, kaže naš Čuvarkućin odvjetnički tim.

Zakonom o radu (NN br. 149/09, 61/11, dalje u tekstu: "ZOR") i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 85/08, 34/11, dalje u tekstu: "ZORIRP") nije propisan rok u kojemu je radnica dužna obavijestiti poslodavca o trudnoći. Povrh toga, poslodavac prema ZOR-u ne smije tražiti nikakve podatke o ženinoj trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da traži takve podatke, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica. Iako ZOR ne propisuje rok u kojem je potrebno poslodavca obavijestiti o trudnoći, s obzirom na zaštitu trudnica, roditelja i posvojitelja koju ZOR predviđa uputno je obavijestiti poslodavca o trudnoći što prije jer će svoja prava trudnica odnosno rodilja moći ostvarivati tek ukoliko je poslodavac upoznat s postojanjem navedenih okolnosti (trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju).

Poslodavac prema Zakonu ne smije tražiti nikakve podatke o ženinoj trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da traži takve podatke, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica

Prema ZORIRP-u, trudna radnica je zaposlena radnica koja o svom stanju trudnoće pisanim putem obavijesti svoga poslodavca. Iz navedenog, proizlazi da tek u tom slučaju trudna radnica može i ostvarivati prava propisana ZORIRP-om (između ostalog pravo na slobodan dan radi prenatalnog pregleda i sl.) tek nakon što je obavijestila poslodavca o svom stanju trudnoće. Međutim, kako je uvodno i navedeno, rok za takvu obavijest nije propisan te ovisi o odluci radnice. 

Autor: Irena Šribar Radić

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing