Kako dijete usvaja govor?

Objavljeno 01.01.2013. | Dobna skupina: 0-1, 1-3

Govor predstavlja način komunikacije među ljudima uz pomoć određenog sistema simbola. Da bi dijete moglo učiti govor, ono istodobno mora razviti sposobnost simbolizacije i razumije¬vanja simbola.

Usporedbe radi spomenuli bismo da i životinje upotrebljavaju razne vrste "govora". Pčele, naprimjer, komuni­ciraju međusobno plesom i kontaktom antena, dupini "razgova­raju" pomoću ultrazvuka, ptice i sisavci ispuštaju različite kriko­ve. Ali taj govor je naslijeđen i ne može se usavršiti iz jedne generacije u drugu.

Suprotno tome, ljudsko biće uči jedan vrlo kompliciran si­stem šifri koji je u isto vrijeme sažetak milenijskog ljudskog iskustva, instrument društvenog saobraćanja i prijenosnik aps­traktnog mišljenja.

Međutim, mogućnost da se jezik nauči uvjetovana je u isto vrijeme i fiziološkom zrelošću djetetova nervnog sistema i proce­som njegove socijalizacije. Kao što se učenje govora ne može ubrzati dok se ne ispune ta dva osnovna uvjeta, isto je tako teško nadoknaditi i manjak kulturnog utjecaja u razvitku govora. Poznato je koliko je teško naučiti govoru tzv. "divlju djecu" koja su kao novorođenčad bila ostavljena u divljini i koja su pukim slučajem preživjela. Ako zvukovi što ih dijete proizvodi izazovu odobravanje njegove okoline, dijete će biti ohrabreno da u odre­đenoj situaciji te zvukove reproducira radije nego neke druge. Ujedno dijete nastoji da oponaša ono što čuje i da izazove odgo­vor. Zvučni simboli dobivaju na taj način svoje značenje.

Učenje jezika koincidira, kao što smo već spomenuli, s nastankom sim­boličkog mišljenja i slijedi korak po korak razvitak ličnosti. Tako je "plač djeteta" prva manifestacija djetetova glasanja i predstav­lja rudiment kasnijeg govora. To je, u stvari, vrlo jednostavan živčani refleks koji se malo po malo pretvara u apel upućen okolini. Poslije toga dijete počinje gukati od zadovoljstva, što predstavlja ujedno i »vokalni trening« i ispitivanje vlastitih gla­sovnih mogućnosti. Dijete također oponaša određene zvukove a da oni za njega još nemaju određenog značenja.

Izvor: Svijet dječje psihe, dr. Staniša Nikolić

Autor: Čuvarkuća uredništvo

Registriraj se ili se prijavi i reci nam je li ti ova preporuka bila korisna!

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Ukupni dojam

0

Mogućnost da se jezik nauči uvjetovana je u isto vrijeme i fiziološkom zrelošću djetetova živčanog sistema i proce­som njegove socijalizacije.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing