Kako se manifestira poremećaj senzorne integracije?

Objavljeno 03.04.2016. | Dobna skupina: 0-1, 1-3, 3-7, 7+

Čuvarkuća u suradnji s … oblačić logo Senzorna integracija je način na koji naš mozak organizira sve podražaje iz okoline, pretvara ih u osjete, a u konačnici daje nama neki cjelokupan doživljaj okoline.

Nova istraživanja sve više upozoravaju da su današnja djeca manje aktivna nego prethodne generacije, ali isto tako i da imaju sve više zabilježenih poteškoća u učenju. Danas je vrlo česta dijagnoza ‘elementi ADHD-a’, a djeca posljedično imaju poteškoće u usvajanju gradiva. No, što ako je u podlozi toga jedan sasvim drugi problem? Što ako je ponašanje samo produkt, a ne uzrok problema?

Senzorna integracija je način na koji naš mozak organizira sve podražaje iz okoline, pretvara ih u osjete, a u konačnici daje nama neki cjelokupan doživljaj okoline. Važno je napomenuti da nitko nema savršenu senzornu integraciju i da senzorna integracija nije isto što i IQ. Puno djece ima visoki i natprosječan IQ, a imaju poteškoće u učenju. Recimo da je broj radnika na gradilištu IQ, a  njihova komunikacija senzorna integracija. S više radnika ćete bolje raditi i brže nešto sagraditi, ali ako oni ne komuniciraju međusobno, onda oni ne obavljaju kao kolektiv dobar posao i može se dogoditi da nešto krivo sagrade ili da se gradnja oduži. To radnici su neuroni u mozgu, a komunkacija među njima broj sinapsi. Do sedme godine života (dob kada dijete tek kreće u školu i uključuje se u redoviti obrazovni sustav) nastaje 75% SVIH sinapsi u mozgu, koje ne mogu nastati kasnije. Ako postoji oštećenje mozga, neki poremećaji senzorne integracije su očiti, no često se dogodi da dijete npr. ima disleksiju, a da je mozak savršen, bez ikakvog oštećenja.

S obzirom da se poremećaj senzorne integracije često ne manifestira direktno, on nerijetko promakne stručnjacima i ljudima koji se bave djetetom. 

Kada ne pričamo o slučajevima gdje je prisutno organsko oštećenje mozga, do većih poremećaja senzorne integracije najčešće dolazi zbog senzorne deprivacije, odnosno nedovoljno podražajne okoline. To je posebno izraženo kod zanemarene djece i recimo domske djece, gdje je prisutna izrazita eksternalna deprivacija. No postoji i internalna senzorna deprivacija, gdje nastaju manji poremećaji, bez očitih uzroka. Česta je zabluda da gledanje edukativnih programa na televiziji ili igranja strategijskih igrica na kompjuteru razvijaju djetetov mozak. Dijete će možda usvojiti bolje neki strani jezi ili naučiti neku novu strategiju, ali što je s ostalim sustavima i sposobnostima? Statično sjedenje na mjestu u istoj pozi dulje vrijeme apsolutno deprivira sve ostale sustave u tijelu: fina motorika, ravnoteža, koordinacija, propriocepcija. Čak je nekako i postalo prihvaćeno da su kompjuteraši nespretni i ‘smotani’ genijalci. Mora li to zaista biti tako? Možemo analizirati jednu klasičnu igru, koju smo mi svi igrali u svom ‘kvartu’ kad smo bili mali, igra skrivača – potrebna je ravnoteža, koordinacija, razvijate propriocepciju, ali k tome djeca razvijaju i više mentalne procese: razne strategije i planiranja te socijalne vještine. Ista stvar i s nekad popularnom gumi-gumi igrom ili igre ‘školice’. Iako današnje vještine na kompjuteru i znanja se čine sofisticiranija, ona u biti na puno načina senzorno depriviraju djecu.

Što je poremećaj senzorne integracije?

Poremećaj senzorne integracije je često prisutan i kada ne postoje vidljiva oštećenja mozga. Kao kada nastane prometni kolaps u gradu, to je zbog loše organizacije cesta i nedovoljno ruta, ali ne i zbog oštećenja cesta. Upravo su te sinapse rute u našem mozgu i ako ih nemamo dovoljno razvijenih (a školskom sustavu ostaje samo ¼ za razvijanje), rizik od prometnih zagušenja i kolapsa će biti puno veći. Osim toga, školski sustav opet ne razvija sve sustave, on se temelji najviše na vizualnom sustavi i reproduktivnom učenju, koje je najniža razina učenja (nasuprot asocijativnom učenju). S obzirom da se poremećaj senzorne integracije često ne manifestira direktno, on nerijetko promakne stručnjacima i ljudima koji se bave djetetom. Uzmimpo za primjer dijete koje ima slabu senzornu obradu vestibularnog sustava. Takva djeca teško pogledom prate kretanje predmeta ispred očiju te imaju teškoće da točno prebace pogled s jedne točke na drugu. Rezultat toga su često poteškoće u čitanju, a nerijetko i disleksija, što rezultira poteškoćama u učenju, ali i nemiru na satu, jer se dijete osjeća neuspješno, ne može na glas čitati kada ga učiteljica prozove, ne može prepričati ono što je pročitao i to često izaziva neželjene emocionalne reakcije kod djeteta. Pogađate, vrlo često završava sa sumnjom na ADHD.

Što napraviti?

Ako posumnjate da vaše dijete možda ima nekakav poremećaj senzorne integracije, možete ga odvesti radnom terapeutu, koji je specijaliziran za rad na senzomotorici, koji će onda procjeniti je li potrebna i kakva terapija, najčešće u senzornoj sobi. Kako bi se svi osjeti i sustavi što bolje integrirali, najbolje što roditelj može napraviti je omogućiti djetetu djetinjstvo kakvo je imao on kao dijete. Što više raznolikih aktivnosti, koje pokreću i uključuju što više sustava, uključujući i finu motoriku. Podsjećajte dijete da što češće koristi svih deset prstiju, a to ćete najbolje postići s modeliranjem različitih masa ili sviranjem instrumenata. Važno je da sve to bude igra i da se dijete neizmjerno zabavlja, a  na taj način će dijete najbolje i najviše usvojiti.

Autor: Maja Bonačić

Registriraj se ili se prijavi i reci nam je li ti ova preporuka bila korisna!

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Napomena
Ako postoji oštećenje mozga, neki poremećaji senzorne integracije su očiti, no često se dogodi da dijete npr. ima disleksiju, a da je mozak savršen, bez ikakvog oštećenja.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing