Koja su zakonska prava posvojitelja?

Objavljeno 07.09.2011. | Dobna skupina: 0-1, 1-3, 3-7

Zakonski su regulirana i prava posvojitelja. O kojim je pravima riječ, objašnjava Čuvarkućina pravnica.

Osoba koja je prema propisima o obiteljskim odnosima stekla status posvojitelja koji ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, također je korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora iz ZORIRP-a. Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće ili drugi oblik novčane naknade prema odredbama ZORIRP-u. Opseg prava posvojitelja ovisi o radnopravnom statusu korisnika prava i životnoj dobi posvojenika. Ako su posvojitelji djeteta bračni drugovi, prava s osnova posvojenja ostvaruju oba posvojitelja zajednički i koriste ga, u pravilu, u jednakom dijelu, osim ako se posvojitelji pisano izjasne da će prava s osnova posvojenja koristiti samo jedan od posvojitelja te u tom slučaju prava s osnova posvojenja koristi samo jedan od posvojitelja, neovisno o broju posvojene djece.

Mogu li koristiti rodiljni dopust nakon posvajanja djeteta?

Zaposleni posvojitelj i samozaposleni posvojitelj (dalje u tekstu: posvojitelj), pod uvjetom da supružnik posvojitelja djeteta nije roditelj djeteta, ima pravo na posvojiteljski dopust u trajanju propisanom ZORIRP-om. Pravo na posvojiteljski dopust posvojitelj stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od:

  • 6 mjeseci, za posvojenika mlađeg od 3 godine
  • 5 mjeseci, za posvojenika u životnoj dobi od 3. do navršene 5. godine života djeteta
  • 4 mjeseca, za posvojenika u životnoj dobi od 5. do navršene 18. godine života djeteta

Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, gore navedeni posvojiteljski dopust produžuje se za 60 dana.

Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta posvojitelj za posvojenika do njegove 3. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja pod uvjetima i u trajanju propisanom ZORIRP-om.

Za slučaj posvojenja djeteta u dobi iznad 3 godine pripadajuće pravo na roditeljski dopust do navršene 8. godine života posvojenika skraćuje se za 30 dana po svakoj navršenoj godini života posvojenika iznad te dobi.

Posvojiteljski dopust korisnik može koristiti u neprekinutom trajanju ili na način propisan za korištenje rodiljnog dopusta, odnosno roditeljskog dopusta.

Autor: Irena Šribar Radić

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing