Koji su koraci u razvrgavanju bračne zajednice?

Objavljeno 08.09.2011. | Dobna skupina: Prije poroda, 0-1, 1-3, 3-7, 7+

Što kada je došlo do kraja bračne zajednice? Evo koraka koje treba poduzeti.

Razvod braka može tužbom zahtijevati bračni drug, a oba bračna druga sporazumnim zahtjevom. Nakon podnošenja tužbe za razvod braka odnosno sporazumnog zahtjeva u slučaju kada bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, sud će zakazati ročište i zatražit će od bračnih drugova da odmah izjave kojem se centru za socijalnu skrb, savjetovalištu za brak i obitelj ili osobi ovlaštenoj za pružanje stručne pomoći (posredovatelju) žele obratiti radi pokušaja uklanjanja bračnih nesuglasica odnosno dogovora o uređenju pravnih posljedica razvoda braka radi pokretanja postupka posredovanja prije razvoda braka. Sud će ispitati stranke da li postoji sporazum o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, o njegovim susretima i druženju s drugim roditeljem, odnosno o smještaju djeteta tijekom trajanja parnice za razvod braka.

Ako se bračni drugovi nisu sporazumjeli pred kim će se postupak posredovanja provesti, sud će po službenoj dužnosti donijeti odluku o izboru posredovatelja. Bračni drugovi dužni su u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru posredovatelja pokrenuti postupak posredovanja. Posredovatelj će o uzrocima koji su doveli do poremećenosti bračnih odnosa ispitati stranke te nastojati da se ti uzroci otklone i bračni drugovi pomire. Posredovatelj će upoznati bračne drugove s pravnim i s psihosocijalnim posljedicama razvoda braka. Posredovatelj je dužan u roku od 3 mjeseca od primitka odluke suda o izboru posredovatelja provesti i okončati postupak posredovanja.

Ako bračni drugovi ne dostave stručno mišljenje sudu u roku od godine dana od dostave odluke suda o izboru posredovatelja, smatrat će se da je tužba odnosno sporazumni zahtjev za razvod braka povučen.

Sud će potom razvesti brak: (a) ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, ili (b) ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana, ili (c) ako oba bračna druga sporazumno zahtijevaju razvod braka.

Odlukom kojom se brak razvodi, sud će ujedno odlučiti o tome s kojim će roditeljem maloljetno vlastito ili posvojeno dijete ili dijete nad kojim se ostvaruje roditeljska skrb nakon punoljetnosti živjeti, odnosno o povjeravanju drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi i o roditeljskoj skrbi.

Prije donošenja odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi sud će pribaviti mišljenje i prijedlog centra za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb dužan je u roku od 30 dana dostaviti sudu mišljenje i prijedlog. Kad se o roditeljskoj skrbi odlučuje u postupku razvoda braka centar za socijalnu skrb može uzeti u obzir mišljenje posredovatelja.

U postupku o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi sud nije vezan zahtjevima stranaka.

Sud može odlučiti o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, o načinu održavanja susreta i druženja djeteta s roditeljima i o drugim sadržajima roditeljske skrbi prema sporazumu roditelja, ako smatra da je taj sporazum u skladu s dobrobiti djeteta.

Sud će također donijeti odluku o uzdržavanju zajedničkoga maloljetnog djeteta ili punoljetnog djeteta koje je lišeno poslovne sposobnosti kad u bračnom sporu donese odluku kojom se brak razvodi, te u drugim slučajevima odvojenog života roditelja. Sud će odluku o uzdržavanju zajedničkoga maloljetnog ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti dostaviti centru za socijalnu skrb prebivališta djeteta.

Sud će u bračnom sporu donijeti i odluku o uzdržavanju jednog od bračnih drugova, ako on to zahtijeva. U parnicama o uzdržavanju maloljetnog djeteta ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti sud nije vezan zahtjevima stranaka, a sporazum stranaka uvažit će ako je u skladu s dobrobiti djeteta. Ako ocijeni da je sporazum stranaka u skladu s dobrobiti djeteta, sud će dopustiti strankama da sklope sudsku nagodbu.

Autor: Irena Šribar Radić

Registriraj se ili se prijavi i reci nam je li ti ova preporuka bila korisna!

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing