Koliko traje rodiljni dopust?

Objavljeno 11.08.2011. | Dobna skupina: Prije poroda, 0-1

Kako se određuje trajanje rodiljnog dopusta pojašnjava Čuvarkućin odvjetnički tim.

Zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno zaposlena ili samozaposlena majka za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta, ima pravo na rodiljni dopust u trajanju od 28 dana prije dana očekivanog poroda do navršenih 6 mjeseci života djeteta, koji se sastoji od obveznog rodiljnog dopusta (u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije dana očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta) i dodatnog rodiljnog dopusta (od isteka obveznog rodiljnog dopusta do navršenih 6 mjeseci života djeteta). Dodatni rodiljni dopust majka može svojom pisanom izjavom prenijeti na oca djeteta, uz njegovu prethodnu suglasnost, u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju.

Obavezni rodiljni dopust traje neprekidno 98 dana, od kojih je 28 dana prije očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta

Iznimno, zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno zaposlena ili samozaposlena majka, ovisno o stanju trudnoće i zdravstvenom stanju zaposlene ili samozaposlene trudnice, može početi koristiti obvezni rodiljni dopust i 45 dana prije dana očekivanog poroda, što utvrđuje izabrani doktor opće ili obiteljske medicine, a prema nalazu izabranog doktora ginekologa.

Ako je dijete prerano rođeno (prerano rođenim djetetom smatra se dijete rođeno prije navršenog 37. tjedna, odnosno 259. dana trudnoće, u skladu s ocjenom nadležnog tijela Zavoda na temelju vještačenja na osnovi medicinske dokumentacije), obvezni rodiljni dopust ili dodatni rodiljni dopust produžuje se za onoliko dana za koliko je dijete prerano rođeno.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj, nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ili nakon proteka vremena iz članka 15. stavka 1. i 2. ZORIRP-a (pravo na rad s polovicom punog radnog vremena za vrijeme dodatnog rodiljnog dopusta), ima pravo na roditeljski dopust. Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust do osme godine života djeteta u trajanju od 6 ili 30 mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja. 

Autor: Irena Šribar Radić

2 korisnika je označilo ovu preporuku kao korisnu.

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing