Može li se dobiti otkaz tijekom trudnoće? Ako da, u kojem je slučaju pravovaljan?

Objavljeno 11.08.2011. | Dobna skupina: Prije poroda

Zakon štiti buduće majke, roditelje na porodiljnom ili rodiljskom dopustu, posvojitelje. Objašnjenje daje Čuvarkućin odvjetnički tim.

Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od spomenutih prava. Otkaz je ništetan ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje gore navedenih okolnosti ili ako radnik u roku od 15 dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju tih okolnosti te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela.

Otkaz je ništetan ako poslodavac zna za trudnoću, rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust ili druge okolnosti ili ako radnik u roku od 15 dana od otkaza obavijesti poslodavca o tome

Posebno skrećemo pažnju na to da u slučaju postojanja ugovora o radu na određeno vrijeme, isti prestaje istekom vremena na koje je sklopljen (dakle ne otkazom!), neovisno o trudnoći ili korištenju nekog od gore navedenih prava.

S druge strane, radnik koji koristi pravo na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopust trudnice ili majke koja doji dijete, te dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili kojem ugovor o radu miruje do treće godine života djeteta sukladno posebnom propisu, može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom najkasnije 15 dana prije onoga dana kojeg se radnik dužan vratiti na rad, a trudnica može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom.

Autor: Irena Šribar Radić

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing