Nerealna očekivanja roditelja: "Bit će najbolji!"

Objavljeno 24.04.2016. | Dobna skupina: Prije poroda, 0-1, 1-3, 3-7, 7+

Neki roditelji očekuju da im djeca u svemu budu uspješna, da su najbolja i da se razvijaju prema njihovom unaprijed određenom planu.

Takvi roditelji neprestano savjetuju dijete, usmjeravaju ga i zahtije­vaju, a ako dijete ne ispuni njihove zahtjeve ili očekivanja, slijedi kaz­na.

Plan roditelja mora se provoditi, a svaki otpor i negativizam dje­tetu se ne tolerira. Roditelj određuje kada dijete mora jesti, kada spavati, kada se igrati, što će obući, kao i s kim će se družiti.

Visoki su zahtjevi u pogledu čistoće, urednosti i posebno visoke spremnosti u izvršava­nju zahtjeva. Osnovno je da slijepo sluša i radi sve prema roditeljskom planu. Takva djeca rano uče strane jezike, glazbu, balet i dr.

Takvi zahtjevi su redovito veći od onog što dijete može podnijeti, jer postoji stalan pritisak da bude savršeno u svemu što radi. Ka­da je to nemoguće, dijete se osjeća frustrirano zato što ne mo­že ispuniti zahtjeve roditelja, a iz toga može proizaći i osjećaj neadekvatnosti i krivnje u kasnijem životu.

Tak­va roditeljska očekivanja za budućnost djeteta redovi­to se ne ostvaruju.

Roditelji kritičari

Roditelj koji kritizira nikad nije zadovoljan onim što dijete učini, a ka­da je zadovoljan boji se to pokazati pred djetetom "da se ne bi pok­varilo". Zato ne štedi u kritikama, opomenama i uspoređivanjima s drugom djecom koja su "pametnija, uspješnija, bolja". Ne izostavlja ni poruge i ismijavanja. Dijete gubi samopouzdanje i osjećaj sigurnosti, počinje se osjećati manje vrijedno u odnosu na druge i nezadovoljno je zbog toga.

Izvor: Godine prve zašto su važne, Milivoj Jovančević i suradnici

Autor: dr. Milivoj Jovančević

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Napomena
Dijete pretjerano zahtjevnih roditelja gubi samopouzdanje i osjećaj sigurnosti, počinje se osjećati manje vrijedno u odnosu na druge i nezadovoljno je zbog toga.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing