Pokret, fizička aktivnost i dijete

Objavljeno 22.05.2013. | Dobna skupina: 1-3, 3-7, 7+

Čuvarkuća u suradnji s … dv bajka Fizička aktivnost, pokret i kretanje za dijete u dobi od 1 do 7 godine predstavlja jedan od najznačajnijih poticaja rasta i razvoja.

Novija istraživanja na području kineziologije, neuropsihologije, psihologije dokazuju povezanost kognitivnih funkcija mozga (mišljenje, pamćenje, rješavanje problema, IQ, učenje i sl. ) s pokretom, kretanjem i fizičkom aktivnošću:

 • fizička aktivnost pozitivno utječe na učenje i pamćenje u svakoj životnoj dobi
 • ciljani i ponavljajući pokreti imaju smirujući učinak na mozak te mogu biti od pomoći u smanjivanju stresa i tako povećati brzinu rješavanja problemskih situacija (Brain Gym)

Kretanje je jedna od osnovnih potreba ljudskog bića i zato treba poticati na kretanje od najranijeg doba čovjekova života i to igrom.

Perceptualne vještine, razvojni stupanj, spremnost za školu, kvocijent inteligencije, rezultati na matematičkim i verbalnim testovima viši su kod djece koja su uključena u bavljanje fizičkom aktivnošću.

Dakle, sve je više dokaza kako se sposobnost pojedinca da savlada nove i zapamti stare informacije poboljšava biološkim promjenama u mozgu koje potiče fizička aktivnost odnosno ciljani pokret.

Djeca u dječjem vrtiću Bajka imaju svakodnevnu mogućnost bavljenja ciljanim  "Pametnim pokretima" iz istoimenog programa verificiranog od strane MZOŠ što je rezultiralo značajnim poboljšanjima:

 • na rješavanju testa inteligencije i to iz područja opće inteligencije (ukupni IQ)  te brzine obrade informacija (IBOI)
 • smanjenju pretilosti
 • poboljšanim vještinama učenja ( čitanje, pisanje, računanje )
 • boljom  pažnjom, koncentracijom
 • boljom koordinacijom ( i okulomotornom ) , ravnotežom, svjesnošću u prostoru, ravnotežom

Navedeno dokazuje važnost uvođenja smislenih pokreta i kretanja  u dječji razvoj i odgoj a naposljetku u vrtićke skupine, školske razrede te ostale oblike institucionalnog odgoja i obrazovanja.

Program „Pametni pokreti“ sastoji se od pokreta koji ciljano djeluju na razvoj djece:

 • Brain Gyma – gimnastike za mozak (ciljanim pokretima se stimuliraju točno određena područja mozga odgovorna za kognitivan razvoj djeteta)
 • Aktivnosti za integraciju refleksa (jer su dobro integrirani refleksi  preduvjet za normalno funkcioniranje djeteta ali i odraslog, naime neintegrirani refleksi  negativno utječu na  motoriku, mišićni tonus, govor, vještine učenja (čitanje, pisanje , računanje), organizaciju, socijalnu integraciju, samopouzdanje, osjećanje, razumijevanje, ponašanje)
 •  Pristupu učenju desnom hemisferom mozga
 •  Vježbe fine motorike za šaku i prstiće (centri u mozgu po kojima se razlikujemo od ostalih sisavaca su - centar za prste i centar za govor- receptori za govor se nalaze na šakama i stopalima)
 •  Pravilna prehrana (prehrana je gorivo koje nas pokreće -naše ponašanje i funkcioniranje su odraz našeg unutrašnjeg stanja organizma)

Iz navedenoga slijedi – rana stimulacija senzomotoričkog razvoja (senzorika – način na koji primamo i obrađujemo informacije u mozgu +  motorika – sposobnost izvođenja usklađenih pokreta tijela u prostoru) važna je za budući razvoj djeteta i njegovog funkcioniranja u okolini. Zato ne čekajmo – POKRENIMO SE !

Autorica: Biljana Stanković, str. suradnik DV Bajka

Literatura: The educational kinesiology foundation.(2003). Brain Gym ® research: A chronology of annotated research study summaries in the field od educational kinesiology. Brain Gym research.

Trudeau, F., & Shepard, R. (2010). Relationship of physical activity to brain health and the academic performance of schoolchildren. American journal of lifestyle medicine.

Verret, C., Guay, M.-C., Berthiaume, C., Gardiner, P., & Beliveau, L. (2010). A physical activity program improves behaviour and cognitive functions in children with ADHA: An exploratory study. Journal of attention disorders, 16(1).

Autor: Čuvarkuća uredništvo

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Ukupni dojam

5

Kretanje je jedna od osnovnih potreba ljudskog bića i zato treba poticati na kretanje od najranijeg doba čovjekova života i to igrom.

Čuvarkuća preporučuje

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing