Postupak sređivanja dokumenata za novorođeno dijete

Objavljeno 03.05.2012. | Dobna skupina: 0-1

Gdje, kako i kada prijaviti svoje novorođenče.

1. Rodilište

Otpusno pismo iz rodilišta.

Pri izlasku iz rodilišta trebate dobiti sljedeće dokumente:

 • otpusni list, 1 original
 • otpusnica, 1 original

Postupak:

 • nema

2. Matični ured

Prijava djeteta u maticu rođenih.

U općini gdje se nalazi rodilište.

U roku od 28 dana od rođenja djeteta. Moraju doći oba roditelja.

Prethodno treba odlučiti o imenu djeteta.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:

 • otpusno pismo iz rodilišta, nije neophodno
 • izvod iz matice vjenčanih, na uvid
 • osobne iskaznice oba roditelja, na uvid
 • obrazac "Zahtjev za izdavanje isprava iz matice rođenih i knjige državljana"

(dobije se u matičnom uredu ili print)

 • biljezi 20kn rodni list + 20kn izvadak + 20kn domovnica
 • novci cash 4kn rodni list + 5kn izvadak + 5kn domovnica

Jedinstveni obrazac za izdavanje sva tri dokumenta se dobije u matičnom uredu besplatno ili se mogu downloadati i isprintati dva obrasca, jedan za rodni list i izvadak iz matice rođenih.

Na zahtjevima se zaokruže redni brojevi pored dokumenata za koje se traži izdavanje (dakle, može jedan zahtjev za više dokumenata).

Dokumenti koje treba dobiti:

 • zapisnik o prijavi rođenja djeteta, 1 original
 • rodni list djeteta, 1 original
 • izvadak iz matice rođenih djeteta, 1 original
 • domovnica djeteta, 1 original
 • potvrda o OIB-u djeteta, 1 original

Napraviti kopije rodnog lista (5) i domovnice (2).

Postupak:

 1. provjeriti telefonom u matičnom uredu da li je rodilište prijavilo rođenje djeteta
 2. ispuniti obrazac (može i kod matičara)
 3. predati formulare, dokumente i biljege, prvi kat, soba 25
 4. uzeti dokumente dane na uvid i nove dokumente

3. MUP

Vađenje MBG djeteta, prijava prebivališta djeteta i vađenje uvjerenja o prebivalištu za roditelje.

Ako roditelji nisu prijavljeni na istoj adresi, dovoljno je da roditelj na čijoj adresi neće biti prijavljeno dijete potpiše izjavu da je suglasan da dijete bude prijavljeno na adresu drugog roditelja. Tu izjavu službenica na šalteru dopiše na obrazac za prijavu boravišta (ne treba dodatno potpisivati).

Dakle, na MUP treba ići roditelj na čijoj adresi neće biti prijavljena beba.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:

 • rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih djeteta, na uvid + kopija
 • domovnica djeteta, na uvid + kopija
 • osobne iskaznice oba roditelja, na uvid
 • obrazac prijave prebivališta (dobije se u MUP-u ili print)

Obrazac se dobije u MUP-u ili se može downloadati isprintati sa sljedećeg linka

Dokumenti koje treba dobiti:

 • uvjerenje o MBG-u djeteta
 • potvrda o prijavi prebivališta za dijete
 • uvjerenja o prebivalištu za Gradski ured za zdravstvo i branitelje (svrha “novčana naknada”)
 • uvjerenje o prebivalištu djeteta
 • uvjerenje o prebivalištu majke
 • uvjerenje o prebivalištu oca
 • uvjerenja o prebivalištu za HZZO (svrha “oprema za novorođenče”)
 • uvjerenje o prebivalištu djeteta
 • uvjerenje o prebivalištu roditelja na čiju adresu se prijavljuje dijete

Napraviti jednu kopiju uvjerenja o MBG-u i, ako se želi zadržati originale, po jednu kopiju svakog uvjerenja o prebivalištu.

Postupak:

 1. ispuniti obrazac
 2. predati obrazac i dokumente (sve se obavlja na istom šalteru, prizemlje, uzeti broj za “prijave”
 3. uzeti dokumente dane na uvid i uvjerenja (7 papira)

4. Gradski ured za zdravstvo i branitelje

Podnošenje zahtjeva za isplatu pomoći za opremu novorođenčeta.

Visina novčane pomoći za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva u Zagrebu iznosi 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 3 kalendarske godine (stanje 12/2009).

Ako oba roditelja nisu prijavljena na istoj adresi, zahtjev se podnosi u ime roditelja na čijoj je adresi prijavljeno dijete (zahtjev može predati i drugi roditelj).

Dokumenti koje treba donijeti/imati:

 • osobna iskaznica roditelja koji podnosi zahtjev, na uvid + kopija
 • uvjerenje o prebivalištu za majku, original ili kopija
 • uvjerenje o prebivalištu za oca, original ili kopija
 • uvjerenje o prebivalištu za dijete, original ili kopija
 • rodni list djeteta, na uvid + kopija
 • uvjerenje o MBG-u djeteta, na uvid
 • MBG oca, za popunjavanje obrasca (dokument nije potreban)
 • MBG majke, za popunjavanje obrasca (dokument nije potreban)
 • kartica tekučeg računa roditelja u čije ime se podnosi zahtjev, na uvid
 • obrasci zahtjeva (na šalteru ili print)
 • biljezi 20kn (za upravnu pristojbu)
 • bilo koji dokument koji referent zaključi da je potreban

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dijete može se downloadati i isprintati.

Obrazac se sastoji iz dva papira: zahtjev za pomoć i izjave o suglasnosti drugog roditelja za isplatu na ime roditelja podnosioca zahtjeva na jednom papiru (dvostrano) i izjave o računu za isplatu na drugom papiru.

Dokumenti koje treba dobiti:

 • potvrda o urudžbiranju zahtjeva

Postupak:

 1. ispuniti zahtjev i izjave
 2. drugi roditelj treba potpisati (kod kuće) izjavu o suglasnosti za isplatu
 3. obrasce i dokumente odnijeti na provjeru, prizemlje lijevo, soba 36
 4. uzeti dokumente dane na uvid
 5. obrasce i kopije dokumenata odnijeti u urudžbiranje, soba 40
 6. uzeti potvrdu o urudžbiranju

5. Područni ured/ispostava HZZO (ili tvrtka roditelja)

Prijava djeteta za zdravstveno osiguranje.

Ovaj korak može napraviti i tvrtka u kojoj je zaposlen roditelj preko kojeg se želi dijete prijaviti na zdravstveno osiguranje, ali je onda potrebno čekati kopiju obrasca "Tiskanica-3" koja je nužna za podnošenje zahtjeva za jednokratnu pomoć.

Dakle, prije odlaska u HZZO treba skočiti u tvrtku roditelja preko kojeg se želi dijete prijaviti na zdravstveno osiguranje po ispunjeni i ovjereni obrazac "Tiskanica-3", pa s njim u HZZO prijaviti dijete i odmah zatim u drugoj sobi podnijeti zahtjev za pomoć.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:

 • rodni list djeteta, na uvid + kopija
 • uvjerenje o MBG-u djeteta, na uvid + kopija
 • potvrda o prijavi prebivališta djeteta, na uvid + kopija
 • uvjerenje o prebivalištu roditelja na kojeg se prijavljuje dijete, na uvid
 • obrazac zahtjeva ovjeren u tvrtki roditelja ("Tiskanica-3")

Obrazac zahtjeva se zove "Tiskanica-3" i može se kupiti u Narodnim Novinama (provjeriti u tvrtki roditelja – možda ga imaju).

Dokumenti koje treba dobiti odmah:

 • potvrđena kopija ispunjenog obrasca "Tiskanica-3" (primjerak osiguranoj osobi)
 • potvrđena kopija ispunjenog obrasca "Tiskanica-3" (primjerak za podnositelja)
 • potvrda zdravstveno osigurane osobe (privremena iskaznica) za dijete

Potvrđena kopija ispunjenog obrasca "Tiskanica-3" zajedno sa privremenom iskaznicom služi kao zdravstvena iskaznica za dijete dok se ne dobije prava iskaznica.

Dokumenti koje treba dobiti kasnije:

 • zdravstvena iskaznica djeteta (za cca 2 do 3 mjeseca)

Postupak:

 1. ispuniti obrazac "Tiskanica-3"
 2. ovjeriti obrazac "Tiskanica-3"u tvrtki roditelja
 3. predati obrazac i dokumente 
 4. uzeti dokumente dane na uvid i kopiju obrasca "Tiskanica-3"

6. Područni ured/ispostava HZZO

Podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći za opremu novorođečeta.

Isplačuje se majci kada je ona direktni osiguranik, a ocu kada je majka osigurana preko njega kao član obitelji.

Uvjeti i način korištenja pomoći dani su u Pravilniku ministarstva zdravstva

Visina naknade je određena Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2008.g. i iznosi 2.328,20 kn (nije promijenjeno u 2009.).

Dokumenti koje treba donijeti/imati:

 • rodni list ili izvod iz matice rođenih djeteta, na uvid + kopija
 • domovnica djeteta, na uvid + kopija
 • kopija obrasca "Tiskanica-3" (dobivenog kod prijave djeteta na zdravstveno osiguranje), na uvid
 • uvjerenje o prebivalištu djeteta, na uvid + kopija
 • uvjerenje o prebivalištu roditelja na kojeg se prijavljuje dijete, na uvid + kopija
 • obrazac zahtjeva ("Tiskanica 4”)

Obrazac zahtjeva se zove "Tiskanica 4" i dobije se u uredu/ispostavi HZZO-a gdje se podnosi zahtjev.

Dokumenti koje treba dobiti:

 • nema

Postupak:

 1. ispuniti obrazac zahtjeva
 2. predati obrazac i dokumente (prvi kat desno, soba 14)
 3. uzeti dokumente dane na uvid

7. Porezna uprava

Upis djeteta na poreznu karticu.

Roditelj koji prima rodiljnu ili roditeljsku naknadu nema pravo na porezne olakšice, pa dijete na poreznu karticu upisuje roditelj koji ne ide na rodiljni dopust.

Upis djeteta na poreznu karticu nije obavezan. Olakšice se mogu obraაunati u godišnjoj prijavi poreza na dohodak (potrebno priložiti rodni list djeteta).

Ukoliko je s poslodavcem dogovorena neto plaća, onda se ne isplati upisivati dijete na poreznu karticu, jer se osobni odbitak računa iz bruto dohotka, pa ostaje poslodavcu. U tom slučaju treba ili prijaviti dijete na drugog roditelja ili uračunati olakšice u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:

 • porezna kartica roditelja, original
 • osobna iskaznica roditelja, na uvid
 • rodni list djeteta, na uvid + kopija

Dokumenti koje treba dobiti:

 • porezna kartica sa upisanim djetetom

Postupak:

 1. tvrtka roditelja: podići poreznu karticu
 2. porezna uprava: predati dokumente
 3. porezna uprava: uzeti dokumente i poreznu karticu
 4. tvrtka roditelja: vratiti poreznu karticu

Autor: Čuvarkuća uredništvo

2 korisnika je označilo ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing