Prijava djeteta na HZZO (zdravstveno osiguranje)

Objavljeno 03.07.2012. | Dobna skupina: 0-1

Što je sve potrebno kako biste prijavili svoje novorođenče na Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Ako ste u radnom odnosu, ovu prijavu bi trebao obaviti vaš poslodavac. Nakon što prijavi dijete, trebate dobiti svoj primjerak  „prijave“.  Ako samotalno prijavljujete dijete, prijava se vrši u područnom uredu (za vašu općinu) HZZO-a. Svoj područni ured možete pronaći na web stranici HZZO-a.


Potrebni dokumenti:

  • rodni list djeteta (kopija i original na uvid)
  • domovnica djeteta (kopija i original na uvid)
  • izvod iz matične knjige rođenih (kopija i original na uvid)
  • uvjerenje o prebivalištu djeteta (dobiva se na MUP-u )
  • potvrda o JMBG-u djeteta (dobiva se na MUP-u)
  • uvjerenja o prebivalištu za oba roditelja (dobiva se na MUP-u)
  • kopija osobne iskaznice roditelja koji prijavljuje (original na uvid)
  • Tiskanica 3 (ako ipak sami obavljate prijavu, a u radnom ste odnosu, možete je dobiti u kadrovskoj službi vašeg poslodavca)

Autor: Nina Išek Međugorac

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Napomena
U roku od 15 dana nakon rođenja, dijete morate prijaviti u sustav zdravstvenog osiguranja u područnom uredu HZZO-a.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing