Prijava djeteta na MUP

Objavljeno 29.06.2012. | Dobna skupina: 0-1

U MUP-u ćete dobiti uvjerenje o prebivalištu djeteta i njegov JMBG. Također, tu ćete izvaditi kopiju uvjerenja o prebivalištu oba roditelja i ostale djece, ukoliko ih imate.

Potrebni dokumenti:

1. domovnica djeteta (kopija i original)

2. rodni list djeteta (kopija i original)

3. izvod iz matične knjige rođenih (kopija i original)

4. osobne iskaznice oba roditelja (kopije i originali na uvid)

5. uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja (dobijete ih na licu mjesta)

6. obrazac za prijavu prebivališta (kupite ga odmah na ulazu u MUP, cijena 1,23 kn)

Kad se obrade svi podaci, dobit ćete uvjerenje o prebivalištu i jedinstveni matični broj djeteta.

Važne napomene:

  • Originale dokumenata ne ostavljajte nikome, služe isključivo kao dokumenti za uvid uz kopije!!
  • Dokumenti koje ćete na MUP-u dobiti, potrebni su dalje za prijavu djeteta na HZZO (za dobivanje zdrastvenog osiguranja ).
  • Prilikom prijave djeteta na MUP nije potrebno prisustvo oba roditelja, ali su Vam potrebni original dokumenti oba roditelja
  • Ukoliko imate više djece, za ostvarivanje pomoći od Grada Zagreba, zatražite i prebivališta od ostale djece
  • Ovo sve vrijedi pod predpostavkom da ste vjenčani i da oba roditelja žive na istoj adresi. Ukoliko nije tako, raspitajte se na MUP-u koji su vam točno dokumenti potrebni za prijavu.

Autor: Nina Išek Međugorac

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Napomena
Originale dokumenata ne ostavljajte nikome, služe isključivo kao dokumenti za uvid uz kopije.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing