Priprema predškolaca za polazak u prvi razred

Objavljeno 18.01.2016. | Dobna skupina: 3-7

Čuvarkuća u suradnji s … U sklopu programa koji Mala sova nudi predškolcima, najveću važnost pridajemo pripremi za školu.

Program "Sovice" provodi se od 2011. godine, a izradila ga je Sanja Predrijevac, odgojiteljica predškolske djece. 
Radionice se sastoje od 20 susreta po 90 minuta, a održavaju se dvaput tjedno s početkom u kasnim poslijepodnevnim satima. Program započinje tek kad se popuni grupa.

Rade se grafomotoričke vježbe, uči se brojiti i računati, a velik dio vremena zauzima igra.
Ovakav oblik rada namijenjen je predškolskoj djeci (6-7 godina) s ciljem pripreme na atmosferu i principe rada u školi. U grupnim i individualnim oblicima rada kroz radne listove i istraživačke aktivnosti, potiče se razvoj vještina i sposobnosti važnih za usvajanje školskog gradiva.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD: Odgojno-obrazovni rad provodi se u skladu s programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece. Sve aktivnosti i sadržaji prilagođavaju se djetetovim potrebama i razvojnim mogućnostima, tj. pedagoško-metodički su osmišljeni. 

Osnovni odgojni ciljevi podrazumijevaju:

 • poticanje cjelokupnog psihomotornog razvoja
 • razvijanje stvaralačkih sposobnosti
 • ostvarivanje vlastite osobnosti i kreativnosti
 • izvršavanje postavljenih obveza
 • poticanje na timski rad i suradnju
 • razvijanje sposobnosti za samostalan rad, urednost, sustavnost, preciznost i konciznost u usmenom izražavanju
 • razvoj socijalnih vještina kao npr. poštivanje pravila u igri, odnosi s vršnjacima, samokontrola, suradnja...

Osnovni obrazovni ciljevi podrazumijevaju:

 • ovladavanje jezičnim sredstvima potrebnim za uspješnu komunikaciju
 • razvoj komunikacijskih vještina (npr. ne govoriti svi u isti glas, govoriti pred skupinom djece...)
 • postupno usvajanje hrvatskog jezičnog standarda
 • osposobljavanje za apstraktno mišljenje, logičko zaključivanje
 • razvoj matematičkih sposobnosti
 • vježbanje grafomotorike i percepcije
 • razvijanje i primjena likovnih tehnika i sredstava

SADRŽAJ RADA: 
GOVOR I IZRAŽAVANJE: Djeci pričamo bajke, basne, priče, stihove, brojalice, tapšalice i rimovane priče. Kroz književna djela dijete obogaćuje svoje iskustvo, približavaju mu se mnoga životna iskustva, spoznaja o životu, o odnosu među ljudima, emocionalni život postaje sadržajniji, rječnik postaje bogatiji. Svaka komunikacija s djetetom, od razgovora pa do pričanja priča, u sebi sadrži mogućnost produbljivanja njegovih verbalnih vještina. Igrama koje su djetetu zanimljive potičemo koncentraciju i ustrajnost u određenoj aktivnosti. Mali se polaznici kroz obradu priča iz dječje književnosti pripremaju za nastavu hrvatskog jezika. Naime, dijete je u šestoj godini života sposobno slagati rečenice složenih konstrukcija na čemu inzistira voditelj radionice kroz karakterizaciju likova, opisa mjesta radnje te vremena radnje. Kroz različite zabavne aktivnosti djeca se pripremaju za sricanje slova, odnosno čitanje, uče prepoznavati slova, shvaćaju povezanost između slova i glasova, primjećuju glasove na početku riječi.
GLAZBENA I LIKOVNA KULTURA: Ovo područje obuhvaća pjevanje pjesmica i brojalica, igre s pjevanjem, pokretne igre, aktivno slušanje glazbe opažajući osobine glazbenoga sadržaja... Aktivnosti koje zahtijevaju fine pokrete ruku, poput crtanja, slikanja, modeliranja, rezanja, građenja i dizajna - sve što dijete potiče na kreativno izražavanje. Likovne su aktivnosti izvrsne za koordinaciju ruka-oko, vježbanje preciznih pokreta rukama te umjetničko izražavanje koje u djeci razvija samopouzdanje te jača osjećaj ponosa zbog osjećaja postignuća. Dijete likovno izražava svoja zapažanja i predodžbe o svijetu oko sebe, a istovremeno razvija spretnost, preciznost i urednost u radu. 
DIJETE I NJEGOVA OKOLINA: Prije polaska u školu dijete treba ovladati i određenim praktičnim znanjima, vještinama i navikama koje mu pomažu u svakodnevnom životu (samostalnost u brizi za sebe, snalaženje u okolini, vještine u ophođenju s drugima i sl.). Važno je i da bude, prema svojim mogućnostima, na odgovarajući način informirano o stvarnosti, što podrazumijeva određeni fond znanja o različitim pojavama u okolini, prirodnim procesima, karakteristikama prirode (biljnog i životinjskog svijeta), ljudima, stvarima, ljudskim djelima...
Posebno je važno poučiti ga snalaženju u prometu. Stupanj osamostaljivanja u prometu treba uskladiti s djetetovim mogućnostima, ali i s objektivnim stanjem i mogućim opasnostima. 
TJELESNA I ZDRASTVENA KULTURA: Ovo područje obuhvaća usvajanje higijenskih navika, upoznavanje ljudskog tijela, zdravstvene i prehrambene navike, samostalnost u brizi za sebe, sportsko ponašanje, razvijanje potrebe za tjelesnim vježbanjem te razvijanje ekološke svijesti aktivnostima koje pridonose zaštiti, očuvanju i unapređenju okoliša.
MATEMATIČKI POJMOVI I OPERACIJE: Sve aktivnosti djeca usvajaju kroz igru i razne govorne aktivnosti. Ne zanemaruju se ni matematičke vještine: spajanje, razvrstavanje, prepoznavanje i pamćenje. Voditelji radionice buduće školarce upoznaju s brojevima te shvaćanjem značenja brojeva. Time dijete razvija i prostorne vještine, ono uči o obujmu, težini te kako se neki predmeti mogu mijenjati po obliku, a zadržati istu težinu ili obujam. Različitim aktivnostima i kroz igru djelujemo i na razvoj osnovnih matematičkih pojmova i operacija do stupnja da dijete može uspješno baratati osnovnim pojmovima količine, procesom uspoređivanja, izjednačavanja, prebrojavanja elemenata te da razumije logiku osnovnih računskih operacija (zbrajanja i oduzimanja). Kako bi se osigurala što kvalitetnija priprema djece za polazak u školu, pored navedenih praktičnih aktivnosti, intenzivnije se koriste radni listovi za djecu predškolske dobi. 

ODGOJNO-OBRAZOVNI POSTUPCI:

 • Načiniti stimulativno okruženje koje će djecu poticati na istraživanje i interakciju.
 • Omogućiti izbor među raznovrsnim aktivnostima u malim grupama i individualno.
 • Poticati i uključivati djecu u aktivnosti.

PLAN RADA PO SUSRETIMA:

I. SUSRET

TEMA: To sam ja
CILJ: Međusobno upoznavanje, jačanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, razvoj grafomotoričkih sposobnosti, komunikacijskih i socijalnih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Igra upoznavanja: Djeca sjednu u krug i bacaju loptu jedno drugome. Onaj tko uhvati loptu treba se predstaviti i reći nešto kratko o sebi
2. Zajedničko dogovaranje i postavljanje pravila ponašanja u grupi
3. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
4. Likovna aktivnost: To sam ja (kako dijete vidi sebe)
5. Igra za kraj
MATERIJAL: Papiri, drvene bojice, pastele, flomasteri

II. SUSRET
TEMA: Sličnosti i razlike
CILJ: Poticanje stvaranja pozitivne slike o sebi, prihvaćanja međusobnih različitosti, razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina –dogovaranje, suradnja, nenasilno rješavanje sukoba, razvoj koncentracije, pažnje, grafomotoričkih i predčitalačkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug: Kako su? Žele li nešto podijeliti s drugima u grupi te što im se dogodilo od zadnjeg susreta? Sjećaju li se što smo radili na prošlom susretu?
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- pronađi razlike na slici
- radni listići za učenje prvih slova I i A
3. Slikovnica - Grigor Vitez: "Ogledalce" - razgovor prije i nakon čitanja
4. Igra: Ogledala (kretanje)
5. Likovna aktivnost: Izrada ogledalca
6. Igra za kraj
MATERIJAL: Kolaž, karton, alu-folija umjesto stakla, ljepilo, škare

III. SUSRET
TEMA: Moje tijelo
CILJ: Omogućiti djeci da što bolje upoznaju svoje tijelo (kostur, organi, tjelesni sustavi...), razvijati intelektualne sposobnosti mišljenja, pamćenja, koncentracije, klasifikacije, kauzaliteta, analize i sinteze
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
-radni listići - slova O i U
-radni listić - broj 1
3. Igra: Dotakni dio tijela i reci ga slovo po slovo
4. Edukativne igre na ploči - Deny, Liance: Ljudsko tijelo na ploči
5. Likovna aktivnost: Ljudsko tijelo - izrada plakata
6. Igra za kraj
MATERIJAL: Papiri, pastele, baloni, kartonska slova

IV. SUSRET
TEMA: Obitelj
CILJ: Razvijati oblike prosocijalnog ponašanja te senzibilitet za emocije i potrebe drugih: empatija, altruizam, suradnja, tolerancija. Razvijati sposobnost verbalnog respektirajući razgovor kao najčešći i najvažniji oblik ljudske komunikacije
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova E i M
- radni listić - broj 2
3. Igra: Prepoznavanje prvog i zadnjeg glasa
4. Andrea Petrlik Huseinović: "Moja obitelj" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Likovna aktivnost: Obiteljsko stablo
6. Igra za kraj
MATERIJAL: Papiri, drvene bojice, ljepilo, škare

V. SUSRET
TEMA: Dom
CILJ: Poticanje i razvijanje stvaralačke mašte, fine motorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, poticanje pozitivnih osobina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova V i B
- radni listić - broj 3
3. Igra: Geometrijski oblici svuda oko nas (kretanje)
4. Slikovnica - Branko Ćopić: "Ježeva kućica" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Likovna aktivnost: Izrada kućice za zamišljenog ježa
6. Igra za kraj
MATERIJAL: Karton, ljepilo, neoblikovani prirodni materijal

VI. SUSRET
TEMA: Moja najdraža igračka
CILJ: Razvoj fine motorike, koordinacije i preciznosti, poticanje vizualne percepcije, poticanje komunikacije i interakcije među djecom, razvoj predčitalačkih i predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova N i S
- radni listić - broj 4
3. Igra: Prepoznavanje prvog i zadnjeg glasa u riječi
4. Slikovnica - David McKee: "Elmer i izgubljeni medo" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Igra: Prodavaonica igračaka
6. Likovna aktivnost: Zajednički Elmer - mozaik
7. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, kolaž, ljepilo, škare

VII. SUSRET
TEMA: Što me veseli, a što ljuti
CILJ: Naučiti preuzimati i razvijati odgovornost u odnosu na sebe i vlastite potrebe uz istovremeno uvažavanje potreba drugih, razvijati intelektualne sposobnosti mišljenja, pamćenja, koncentracije, klasifikacije, kauzaliteta, analize i sinteze
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni kug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova K i P
- radni listić - broj 5
3. Igra: Zbrajamo i oduzimamo do 5 (kretanje)
4. Slikovnica - Anja Rieger: "Lana i Pavo" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Igra: Kada se veselim i kada se ljutim
6. Likovna aktivnost: Bojom i oblikom prikazati veselje i ljutnju
7. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, tempere, kistovi

VIII. SUSRET
TEMA: Prijateljstvo
CILJ: Poticati prepoznavanje i razumijevanje svojih i tuđih osjećaja, razvoj pozitivnih osobina dječje osobnosti te emocionalne inteligencije, razvoj predvještina čitanja i pisanja
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova Z i Č
- radni listić - broj 6
3. Igra: Na slovo, na slovo
4. Slikovnica - Daniela Kulot: "Gospodin Nosko nalazi prijatelja" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Igra: Čarobni predmet
6. Likovna aktivnost: Izrada zajedničke slikovnice
7. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, flomasteri, pastele

IX. SUSRET
TEMA: Darežljivost
CILJ: Razvoj pozitivnih osobina dječje osobnosti i emocionalne inteligencije, razvoj predvještina čitanja i pisanja te predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova C i F
- radni listić - broj 7
3. Igra: Odredi riječi koje počinju zadanim slogom
4. Slikovnica - Julia Donaldson: "Najotmjeniji div u gradu" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Likovna aktivnost: Izrada odjevnih predmeta (origami)
6. Igra za kraj
MATERIJAL: Papiri za origami

X. SUSRET
TEMA: Nesebičnost i sreća u dijeljenju
CILJ: Poticanje pozitivnih osobina i stvaranja dobrih navika, razvoj govora i bogaćenje rječnika, razvoj grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova R i D
- radni listić - broj 8
3. Glasovna raščlamba, Male računske priče
4. Slikovnica - Eduard Petiška: "Najbogatiji vrabac na svijetu" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Igra: Pogodi na što mislim
6. Likovna aktivnost: Vlak od neoblikovanog materijala (igra građenja)
7. Igra za kraj
MATERIJAL: Kutije, čepovi, papir, kolaž, ljepilo

XI. SUSRET
TEMA: Iznenađenja
CILJ: Razvijati sigurnost, samopouzdanje i snalažljivost, osobito u nepoznatim situacijama, poticati stvaranje pozitivne slike o sebi, razvijati predvještine čitanja i pisanja, razvijati predmatematičke vještine
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova Đ i T
- radni listić - broj 9
3. Glasovna raščlamba, Male računske priče
4. Slikovnica - Ruska narodna pripovijest: "Maša i medvjed" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Igra: Magična kutija
6. Likovna aktivnost: Kartica iznenađenja (npr. za roditelje, prijatelja, djeda, baku...)
7. Igra za kraj
MATERIJAL: Kolaž, škare, ljepilo, pastele

XII. SUSRET
TEMA: Glazbeni instrumenti
CILJ: Razvijati interes za glazbu (upoznavanje s glazbenim instrumentima), poticati prihvaćanje međusobnih različitosti, razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, razvoj grafomotoričkih, predčitalačkih i predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova H i Ć
- radni listić - broj 10
3 Prostorni i vremenski odnosi – ISPOD, ISPRED, IZA / PRIJE, SADA, POSLIJE
4. Slikovnica - Helen Cooper: "Juha od bundeve" - prije čitanja slikovnice upoznajemo zvuk gajdi i bendža (glazbala
vesela zvuka koja pozivaju na ples)
5. Rastavljanje riječi na slogove pomoću udaraljki
6. Likovna aktivnost: Stvaramo glazbene instrumente od izrezanih geometrijskih oblika različitih boja i veličina
7. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, udaraljke, geometrijski oblici

XIII. SUSRET
TEMA: Rima
CILJ: Poticati uočavanje i smišljanje rime, razvoj predvještina čitanja i pisanja te predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova Š i J
3. Glasovna raščlamba, Male računske priče
4. Prostorni i vremenski odnosi - U, IZVAN, NA
5. Slikovnica - Luko Paljetak: "Miševi i mačke naglavačke" - razgovor prije i nakon čitanja
6. Igra parova (memory) - sparivanje riječi u rimi
7. Likovna aktivnost: Djeca izrađuju ono što ih se najviše dojmilo iz slikovnice
8. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, memory kartice, tijesto za modeliranje

XIV. SUSRET
TEMA: Moj grad
CILJ: Razvijanje fine motorike, koordinacije i preciznosti, poticanje i razvijanje stvaralačke mašte, obogaćivanje iskustva o okruženju, razvijanje predvještina čitanja i pisanja te predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići slova - Ž i LJ
3. Prostorni i vremenski odnosi - GORE, DOLJE, LIJEVO, DESNO - plan grada Zagreba
4. Pjesme - Drago Ivanišević: "Zagreb", Marko Frankić: "Pozdrav voljenom gradu"
5. Likovna aktivnost: Moj grad - izrada društvene igre
6. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, bojice, flomasteri, neoblikovani materijal

XV. SUSRET
TEMA: Naš planet Zemlja
CILJ: Njegovanje multikulturalnosti, upoznavanje djece s drugim kulturama i narodima, razvoj intelektualne sposobnosti mišljenja, pamćenja, koncentracije, klasifikacije, kauzaliteta, analize i sinteze
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova Nj i L
3. Glasovna raščlamba, Male računske priče
4. Slikovnica - Ornella Pozzolo: "Ana u svijetu bez granica" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Igra: Krokodile, krokodile, smijem li prijeći rijeku?
6. Likovna aktivnost: Naš planet Zemlja
7. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, olovke, salvete, ljepilo

XVI. SUSRET
TEMA: Voda
CILJ: Obogatiti znanje djece o prirodi, razvijati navike očuvanja svoje neposredne okoline, stjecanje iskustva o uzročno-posljedičnim vezama, razvoj predvještina čitanja i pisanja te predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - slova DŽ i G
3. Glasovna raščlamba, Male računske priče
4. Dječja enciklopedija: Voda
5. Likovna aktivnost: Voda (boje za prste)
6. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, boje za prste

XVII. SUSRET
TEMA: Morski svijet
CILJ: Poticati razvoj pozitivnih osobina dječje osobnosti, kritičkog mišljenja, mašte, motivacije za pričanje i pismeno izražavanje, obogaćivati iskustvo o morskom svijetu, poticati razvoj predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- radni listići - dopuni slova koja nedostaju
3. Glasovna raščlamba, Male računske priče
4. Slikovnica - Marcus Pfister: "Riba duginih boja" - razgovor prije i nakon čitanja
5. Likovna aktivnost: Stanovnici mora (kolaž)
6. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, kolaž, časopisi, ljepilo, šljokice

XVIII. SUSRET
TEMA: Godišnja doba
CILJ: Upoznavanje naše prirodne okoline, uočavanje promjena u prirodi, usvajanje eko navika, razvoj predvještina čitanja i pisanja te predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- premještanje, dodavanje, oduzimanja glasova
- radni listići za razvijanje koncentracije
- radni listići - spajanje brojeva
3. Dječja enciklopedija: Godišnja doba
4. Likovna aktivnost: Drvo kroz četiri godišnja doba
5. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, pastele, kartice - godišnja doba

XIX. SUSRET
TEMA: Cvijeće
CILJ: Obogatiti znanje djece o biljnom svijetu i cikličkoj obnovi života u prirodi te važnosti ljudskog ponašanja, razvoj predvještina čitanja i pisanja
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
- premještanje, dodavanje, oduzimanja glasova
- radni listići za razvijanje koncentracije
3. Slikovnica - Sunčana Škrinjarić: "Plesna haljina žutog maslačka" - razgovor prije i nakon čitanja
4. Likovna aktivnost: Paukova mreža na livadi
5. Igra za kraj
MATERIJAL: Papir, vuna, vata, vodene boje

XX. SUSRET
TEMA: Što to piše?
CILJ: Razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, razvoj predvještina pisanja i čitanja te predmatematičkih vještina
AKTIVNOSTI:
1. Uvodni krug
2. Radni listići "Vježbe grafomotorike i opažanja"
3. Samostalno čitanje i pisanje zadanih riječi
4. Igra: Crna kraljica 1-2-3
5. Likovna aktivnost: Izrezivanje slova iz novina, časopisa i kataloga te slaganje riječi
6. Podjela diplomica
MATERIJAL: Papir, novine, časopisi, škare, ljepilo

Autor: Čuvarkuća uredništvo

Registriraj se ili se prijavi i reci nam je li ti ova preporuka bila korisna!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0