Rodiljni i roditeljski dopust

Objavljeno 08.12.2011. | Dobna skupina: Još nema dijete, Prije poroda, 0-1

Saznajte koja prava vam pripadaju kao budućim roditeljima.

Rodiljni dopust

Za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta zaposlenoj i samozaposlenoj majci pripada pravo na rodiljni dopust do navršenih 6 mjeseci života djeteta, koji može početi koristiti 45 dana prije očekivanog poroda. 

Obavezni rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena majka koristi u razdoblju od 28 dana prije poroda i to u neprekidnom trajanju do 42. dana poslije poroda. Nakon obaveznog rodiljnog dopusta, ako se roditelji tako sporazumiju, pravo na rodiljni dopust do navršenih 6 mjeseci djetetova života može koristiti otac.

Ako je dijete prerano rođeno, rodiljni dopust se produžuje za vrijeme za koje je dijete prerano rođeno.

Roditeljski dopust

Zaposleni ili samozaposleni roditelji, nakon isteka rodiljnog dopusta imaju pravo na roditeljski dopust, koji možete koristiti do osme godine života djeteta, u trajanju od:

  • 6 mjesci, za prvo i drugo rođeno dijete
  • 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Navedeno pravo u pravilu koriste oba zaposlena ili samozaposlena roditelja, u jednakom trajanju od 3 ili 15 mjeseci, a mogu ga koristiti pojedinačno, obostrano, istodobno ili naizmjenično, sukladno osobnom dogovoru. Ako djetetov otac koristi roditeljski dopust u trajanju od najmanje tri mjeseca, isti se produžuje za dva mjeseca.Nadalje, dopust se može koristiti u cijelosti ili u njegovim dijelovima (najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana).

Izvor: Godine prve i zašto su važne, Milivoj Jovančević i suradnici

Autor: Čuvarkuća uredništvo

3 korisnika je označilo ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Napomena
Rodiljni dopust se otvara pri nadležnog uredu HZZO-a, a po prethodno pribavljenoj uputnici /doznaci ovlaštenog doktora ginekologije (koji je u suradnji sa HZZO-om). Za sve detalje je nabolje telefonski kontaktirati nadležni ured HZZO-a.

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing