Štiti li me zakon nakon povratka s rodiljnog dopusta?

Objavljeno 11.08.2011. | Dobna skupina: 0-1

Koliko zakon štiti roditelje nakon povratka s porodiljnog dopusta? Odgovara Čuvarkućin odvjetnički tim.

Da, u smislu prava povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove. Naime, nakon proteka rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta sukladno posebnom propisu, radnik koji je koristio neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava, a ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova, poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljao prije korištenja toga prava.

Radnik ima pravo na povratak na poslove koje je radio prije odlaska na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust

Ako radnik prestane koristiti neko od gore navedenih prava, poslodavac ga je dužan vratiti na poslove na kojima je radio prije korištenja navedenih prava, u roku od mjesec dana od dana kada ga je radnik obavijestio o prestanku korištenja tih prava.

Radnik koji se koristio nekim gore navedenim pravom ima pravo na dodatno stručno osposobljavanje, ako je došlo do promjene u tehnici ili načinu rada, kao i sve druge pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih uvjeta rada na koje bi ima pravo.

Autor: Irena Šribar Radić

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing