Sve što treba znati o krvi iz pupkovine

Objavljeno 13.12.2014. | Dobna skupina: Još nema dijete, Prije poroda

Ušli ste u treće tromjesečje - vrijeme je da se informirate o bankama krvi iz pupkovine.

Što je krv iz pupkovine?

Krv iz pupkovine (umbilikalna krv) je krv koja preostane u krvnim žilama posteljice nakon poroda djeteta i podvezivanja pupkovine standardnim postupkom rodilišta.

Kada se podvezuje pupkovina kod prikupljanja krvi iz pupkovine?

Pupkovina se podvezuje prema standardnom postupku rodilišta. Vrijeme podvezivanja  pupkovine ne smije se mijenjati zbog postupka prikupljanja.

Što se nalazi u krvi pupkovine?

U krvi iz pupkovine nalaze se visoko vrijedne krvotvorne matične stanice koje mogu obnoviti koštanu srž primatelja.

Što su to banke krvi iz pupkovine?

Banke krvi iz pupkovine su medicinske ustanove koje prema svjetskim medicinskim standardima obrađuju i testiraju krv iz pupkovine i pohranjuju matične stanice te popratne uzorke potrebne za uspješnu transplantaciju. Kako se krv iz pupkovine može koristiti za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica (KMS) na isti način i za iste bolesnike kao i koštana srž ili periferne matične stanice, banke krvi iz pupkovine pružaju dodatnu mogućnost za brzo pronalaženje transplantata. Osnivanje banaka umbilikalne krvi znak je tehnološkog napretka, a početak rada takve banke svrstava Hrvatsku uz sam bok zemalja u kojima takvi programi već dugi niz godina žive.

Koje sve vrste banaka krvi iz pupkovine postoje?

Javne banke nesrodne krvi iz pupkovine - Darivanje krvi iz pupkovine u javnu banku osigurava dostupnost transplantata za mnoge bolesnike. Javne banke su neprofitne ustanove i pohranjuju krv iz pupkovine za opću dobrobit. One su povezane u međunarodnu mrežu pa pohranjeni transplantati mogu biti korišteni za liječenje bolesnika širom svijeta. Prva nesrodna transplantacija krvi iz pupkovine učinjena je 1993. godine. Do danas je učinjeno oko 14.000 uspješnih transplantacija Banka krvi iz pupkovine za javne potrebe Ana Rukavina - je prva javna banka u Hrvatskoj. Osnovana je 28. ožujka 2007. godine u Zavodu za transfuzijsku medicinu i staničnu terapiju KBC Zagreb uz organizacijsku i financijsku potporu Zaklade Ana Rukavina. Darivanje krvi iz pupkovine u javnu banku je dobrovoljno i anonimno. Obitelj koja daruje krv nema nikakvih financijskih obveza.

Banke krvi iz pupkovine za osobne potrebe - Budući je porod jedinstveni događaj u životu čovjeka, kao i zbog vrijednosti krvotvorne matične stanice iz krvi pupkovine, prije desetak godina u svijetu se počela pohranjivati krv iz pupkovine za osobne potrebe kao svojevrsno biološko osiguranje za članove obitelji. Prema međunarodnim stručnim standardima postupci obrade i pohrane krvi iz pupkovine za autologne svrhe moraju biti istovjetni postupcima koji se primjenjuju u javnim bankama nesrodne krvi iz pupkovine. Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe djeluje od 01. veljače 2008. i pruža usluge obrade i pohrane autolognih (vlastitih) stanica krvi iz pupkovine. Pri tome se pridržava svih važećih zakonskih propisa koji reguliraju ovo područje u Republici Hrvatskoj kao i međunarodnih stručnih standarda.

Banke srodne krvi iz pupkovine za obitelji s medicinskom indikacijom - Prva transplantacija krvi iz pupkovine učinjena je 1988. godine. Dječak koji je transplantiran sa sestrinom krvi iz pupkovine zbog Fanconijeve anemije, danas je zdrav odrastao čovjek. S obzirom na uspjeh ove transplantacije, obiteljske srodne banke osnivaju se uz transplantacijske centre. U srpnju 1991. godine izvršena je prva transplantacija alogene srodne krvi iz pupkovine u Hrvatskoj u Zavodu za hematologiju KBC Zagreb kod djeteta s kroničnom mijeloičnom leukemijom. Ove banke pohranjuju krv iz pupkovine za bolesnog člana obitelji kojem je potrebno liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica, a troškove uzimanja i pohrane snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Koliko u Hrvatskoj ima banaka?

U Hrvatskoj postoje tri vrste banaka za pohranu matičnih stanica iz pupkovine: javna Banka krvi iz pupkovine „Ana Rukavina“, Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe i Banka srodne krvi iz pupkovine za obitelji s medicinskom indikacijom. Pravilnikom o radu banaka umbilikalne krvi, koji je donijelo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, regulirano je da su ove tri banke pod istim krovom. Jedine su u Hrvatskoj, a nalaze se u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Koja je razlika između javnih i obiteljskih banaka?

Javne banke su neprofitne ustanove i pohranjuju krv iz pupkovine za opću dobrobit. One su povezane u međunarodnu mrežu pa pohranjeni transplantati mogu biti korišteni za liječenje bolesnika širom svijeta. U obiteljskim bankama pohranjuje se krv iz pupkovine za osobne potrebe kako bi u slučaju potrebe bile iskorištene u liječenju članova obitelji. Ta krv je svojevrsno biološko osiguranje. S obzirom da nije točno poznata svrha za koju će stanice u budućnosti biti korištene, ne postoje jasno definirani zahtjevi kvalitete koje autologna krv iz pupkovine pohranjena u obiteljsku banku mora zadovoljiti. Stoga se u obiteljsku banku pohranjuje sva prikupljena krv iz pupkovine koju je moguće adekvatno obraditi.

Kako se prikuplja krv iz pupkovine?

Krv iz pupkovine prikuplja se nakon nekompliciranog poroda (vaginalnim putem ili carskim rezom) postupkom koji ne šteti ni majci ni novorođenčetu. Postupak prikupljanja ne zahtijeva od liječnika i primalje promjenu uobičajenog postupka vođenja poroda. Krv iz pupkovine prikuplja se odmah nakon rođenja djeteta i njegovog odvajanja od posteljice. Dijete se od posteljice odvaja rezanjem pupkovine nakon najmanje 30-60 sekundi. Još dok se posteljica nalazi u maternici dezinficira se pupkovina nakon čega se ubode pupčana vena iglom spojenom s vrećicom koja omogućuje prikupljanje što veće količine zaostale krvi u posteljici.

Koliko traje prikupljanje krvi iz pupkovine?

U većini slučajeva vrijeme prikupljanja krvi iz pupkovine traje oko 5 minuta, jer nakon toga dolazi do početka normalnih procesa zgrušavanja u pupčanoj vrpci i placenti. 

Može li prikupljanje matičnih stanica na bilo koji način naštetiti majci ili djetetu?

Krv se prikuplja kada se dijete rodilo, a pupčana vrpca je već podvezana i dijete odvojeno od posteljice. Prikupljanje je bezbolno, jednostavno i sigurno za majku. Samo prikupljanje ne remeti tzv. porođajna dob i nema utjecaja na normalan tijek porođaja.

Kako se krv iz pupkovine dostavlja do banaka?

Krv iz pupkovine se čuva i dostavlja na sobnoj temperaturi (15°-25°C) be z potrebe za pohranom u hladnjaku, a mora biti obrađena i pohranjena u roku 48 sati od poroda. Kod donacije prijevoz krv iz pupkovine za rodilišta u Zagrebu organizira Klinički bolnički centar Zagreb. Za rodilišta izvan Zagreba krv se dostavlja putem kurirske službe, osim rodilišta Karlovac i Zabok gdje je dostava i sanitetskim prijevozom. Kod pohrane u obiteljsku banku prijevoz krvi iz pupkovine je u organizaciji obitelji.

Na koji način se pohranjuju stanice?

Prikupljena krv iz pupkovine mora biti obrađena i pohranjena unutar 48 sati od poroda. Odmah nakon prikupljanja, krv se dostavlja u banku u kontroliranim uvjetima. Automatskom obradom prikupljene krvi uklanjaju se eritrociti i plazma, a izdvaja sloj leukocita u kojem se nalaze matične stanice. Taj sloj stanica koristi se za transplantaciju. Stanicama se dodaje krioprotektivna otopina koja omogućuje zamrzavanje na vrlo niskim temperaturama. Zamrznute stanice čuvaju se u spremnicima s tekućim dušikom na -196°C

Kako se testira krv iz pupkovine?

U uzorku prikupljene krvi iz pupkovine određuje se broj krvotvornih matičnih stanica i rast krvotvornih kolonija. Ispituje se mikrobiološka sigurnost prikupljene krvi (bakterije i virusi). Ovim testiranjima provjerava se kvaliteta pripravka krvi iz pupkovine.U uzorku krvi iz pupkovine određuju se antigeni tkivne podudarnosti (HLA antigeni). Ovo testiranje je potrebno za određivanje tkivne podudarnosti između stanica krvi iz pupkovine i stanica bolesnika. U slučaju odabira za transplantaciju, uzorak krvi iz pupkovine naknadno će se testirati na nasljedne bolesti poput Gaucherove bolesti, adrenoleukodistrofije i hemoglobinopatije čime se sprečava prijenos nasljedno promijenjenih krvotvornih matičnih stanica primatelju.

Kako se testiraju uzorci krvi majke?

Vama će se nakon poroda uzeti uzorak krvi za testiranje na uzročnike zaraznih bolesti koje se prenose putem krvi. Vašem djetetu NEĆE se uzimati uzorci krvi! Vaša krv će se testirati na viruse hepatitisa B i hepatitisa C, HIV 1/2 (virus koji uzrokuje AIDS), citomegalovirus (CMV), humani limfotropni virus tipa 1 i 2 (HTLV 1 i 2) i sifilis. Ako jedan od testova bude pozitivan, krv iz pupkovine neće biti pohranjena u banku. Testiranje može uključivati i određivanje antigena tkivne podudarnosti. Dio vaše krvi će se zamrznuti i pohraniti za buduća testiranja za trenutno nepoznate bolesti.

Koliko se dugo mogu čuvati smrznute stanice?

Još uvijek nije poznato koliko dugo se zamrznuti pripravak krvi iz pupkovine može čuvati. Istraživanja pokazuju da krv iz pupkovine ima ista biološka svojstva kao i prije zamrzavanja nakon više od 15 godina čuvanja u tekućem dušiku. Daljnja ispitivanja mogu pokazati da je životni vijek ovih stanica ograničen ili da se krvotvorne matične stanice mogu čuvati beskonačno.

Koja je vjerojatnost da dijete treba transplantaciju vlastitih stanica?

U slučaju da dijete koje ima pohranjenu vlastitu (autolognu) krv pupkovine zatreba liječenje transplantacijom, liječnik odlučuje hoće li primijeniti pohranjene stanice. Primjena ovog transplantata ovisi o prirodi bolesti zbog koje je potrebna transplantacija. Ako se radi o liječenju leukemija koje se javljaju u dječjoj dobi ili nasljednih bolesti, postoji velika mogućnost da pohranjene KMS nose genetsko oštećenje koje je doprinijelo razvoju bolesti i liječnik ih neće primijeniti. Vjerojatnost da će se vlastita (autologna) krv iz pupkovine upotrijebiti za transplantaciju je vrlo mala - teško ju je procijeniti, ali vjerojatnost prije dobi od 20 godina iznosi od 1:2500 do 1:200,000. Krv iz pupkovine pohranjena za osobne potrebe pokazala se korisnija u liječenju članova obitelji.

Može li se krv iz pupkovine iskoristiti za obnovu oštećenog tkiva (regenerativnu medicinu)?

Na temelju današnjih znanstvenih spoznaja nije moguće predvidjeti buduću kliničku primjenu liječenja matičnim stanicama u bolestima u kojima je potrebno obnoviti oštećeno tkivo (infarkt srca, infarkt mozga, traumatsko oštećenje leđne moždine, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, šećerna bolest). Iako se ovo područje medicine intenzivno istražuje, ovakav oblik liječenja još uvijek nije u kliničkoj primjeni. Isto tako otvoreno je pitanje hoće li ove stanice biti pogodnije od bolesnikovih krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži ili periferne krvi.

Gdje se i kako mogu još dodatno informirati o pohranjivanju krvi iz pupkovine?

Za sve dodatne informacije zainteresirane obitelji mogu se obratiti u Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC-a Zagreb - tel. 01 2388 708. Dodatne informacije nalaze se i na internetskim stranicama: www.kbc-zagreb.hr/klinike_i_zavodi/banka_krvi_iz_pupkovine i www.zaklada-ana-rukavina.hr. Najbolje je o mogućnostima pohrane krvi iz pupkovine raspitati se na početku trećeg tromjesečja trudnoće kako biste imali dovoljno vremena za odluku i organizaciju prikupljanja.

Autor: Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina

2 korisnika je označilo ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Sigurnost

5

Uzimanje krvi iz pupkovine jednostavan je i bezbolan postupak, siguran za majku i dijete.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing