Umijeće čitanja

Objavljeno 15.04.2013. | Dobna skupina: 3-7, 7+

Čuvarkuća u suradnji s … logo skolska knjiga Roditelji, nestručnjaci, pa i samo dijete smatra da je naučilo čitati kad ovlada abecednim načelom, tj. kad povezivanjem slova s glasovima i povezivanjem glasova uspješno dešifrira riječ.

Mnogo smo puta naglašavali da to nije čitanje, da je to samo ovladavanje tehnikom čitanja, dešifriranje, i da je za postizanje krajnjeg cilja u čitanju potrebno mnogo ponovljenih dešifriranja tisuća i tisuća riječi unutar najraznolikijih tekstova.

Dešifriranje velikog broja nepovezanih riječi u minuti znak je da je dijete svladalo tehniku čitanja, da može brzo i glatko dešifrirati riječi, i to je prvi korak do dobroga čitanja. No dobro je čitanje ono što nazivamo "glatkim čitanjem s razumijevanjem", a to znači da je dijete sposobno brzo i glatko dešifrirati riječ, a pritom njegova pozornost nije usmjerena na pojedinačna slova i glasove nego je ponajprije usre­dotočeno na značenje i smisao onoga što čita. Takvo će čitanje biti brzo, bez napora, izražajno, s naglašavanjem pravih riječi u rečenici i s normal­nom govornom melodijom.

Bitno je obilježje zrelog čitača da prepoznaje svoje pogreške u čitanju kao nelogičnost u sadržaju i sposoban je ukratko prepričati pročitano te odgovoriti na pitanja o likovima, radnji, poruci ili značenju pojedinih riječi u tekstu.

Zato, ako roditelj želi ustanoviti je li njegovo dijete na putu razvoja u zreloga čitača, nije dovoljno utvrditi broj pravilno pročitanih riječi u nekom vremenu, nego je važno istodobno provjeriti i glasovnu osviještenost djeteta i njegovo razumijevanje pročitanoga.

Provjera glasovne osviještenosti i razumijevanja smisla

Za provjeru glasovne osviještenosti, tj. da provjerimo je li dijete spo­sobno raščlaniti riječ na glasove, možemo primijeniti gotovo sve opisane igre s glasovnom raščlambom i spajanjem glasova, traženje prvoga i po­sljednjega glasa u riječi, oduzimaljke, dodavaljke, umetaljke, stvaranje rime i aliteracije.

Ako dijete ima teškoća u tim igrama, izbjegava ih i često griješi, velika je vjerojatnost da ima problema s analitičkom obradom podataka. Zato mu je potrebno mnogo vise pozornosti, primjena fono- gramske metode i "živih slova", te mnogo ugodnih doživljaja u zajed­ničkom čitanju zanimljivih priča i bajki. Kad je već dijete ovladalo abeced­nim načelom i očekuje se od njega da glatko čita uz razumijevanje, mogu­će je provjeriti razumije li što čita i proizlazi li nerazumijevanje teksta iz toga sto ne može dešifrirati, a to znači – glasovno raščlaniti, nove i nepo­znate riječi. Evo nekoliko jednostavnih tekstova kojima se to provjerava.

Roditelji i učitelji mogu jednostavno provjeriti razumije li dijete smi­sao, ako postave djetetu različite zadatke u vezi s tekstom:

  1. Provjeru razumijevanja smisla kod najmlađih najlakše je provesti zahtijevamo li da nacrtaju pročitano: akciju, detalj, značajke lika ili radnje.
  2. Pogo­dan tekst može pokazati razumije li dijete smisao. Ako ključne riječi zamijenimo neobičnom riječi i od djeteta tražimo da zaključi o njihovu značenju, prisilit ćemo ga da zaključuje prema smislu. Ako ne može pogo­diti značenje neobične riječi, znak je to da ne razumije smisao teksta.
  3. Sličan je zadatak koji od djeteta traži prijevod nekoga jednostavnog teksta na stranom jeziku ako mu ponudimo prijevod samo nekih riječi.
  4. Dobra provjera smisla postiže se i ako priredimo tekst tzv. diskon­tinuirane priče. Takva se priča sastoji od tri dijela. U sva tri dijela isti je glavni lik, ali srednji dio priče nije logički povezan s prvim i zadnjim dijelom. Zbunjenost i nerazumijevanje pri čitanju diskontinuirane priče znak je osjetljivosti na smisao teksta.

Izvor: "Igrom do čitanja", Mira Čudina Obradović, Školska knjiga, 2008.

Autor: Čuvarkuća uredništvo

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Cijena

5

"Igrom do čitanja", igre i aktivnosti za razvijanje vještine čitanja, možete po cijeni od 108,00 kn kupiti na www.skolskaknjiga.hr.

Napomena
Bitno je obilježje zrelog čitača da prepoznaje svoje pogreške u čitanju kao nelogičnost u sadržaju i sposoban je ukratko prepričati pročitano te odgovoriti na pitanja o likovima, radnji, poruci ili značenju pojedinih riječi u tekstu.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0