Upis u dječje vrtiće na području Zagreba

Objavljeno 01.05.2012. | Dobna skupina: Prije poroda, 0-1, 1-3, 3-7

Dječji vrtići Grada Zagreba primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe od 2. do 16. svibnja 2012.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjeve je potrebno predati za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU - PONEDJELJAK – PETAK

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2012. navrše jednu godinu života, do polaska u osnovnu školu

 • cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba
 • smjenski 10-satni program u DV Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebi zaposlenih roditelja
 • poludnevni programi u pojedinim dječjim vrtićima prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu

1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2012. navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života

 • 10-satni program samo u DV Medveščak i DV Duga i to za djecu zaposlenih roditelja koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom,

a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu

 • u svim dječjim vrtićima

3. POSEBNI PROGRAMI

3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća (10-satni, poludnevni, kraći)

 • s motoričkim oštećenjima u DV Vladimira Nazora
 • s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u DV Duga
 • s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u DV Potočnica
 • s višestrukim teškoćama u DV Utrina
 • s višestrukim teškoćama – prema koncepciji M. Montessori u DV Vrbik
 • s autističnim obilježjima u DV Bajka

3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina

 • dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u DV Potočnica

3.3. za djecu s posebnim interesima i potrebama (10-satni, poludnevni)

 • Montessori program, Waldorfski program, drugi posebni 10-satni i poludnevni programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i dr., bit će ponuđeni u dječjim vrtićima koji imaju verificirane programe

3.4. za djecu s posebnim interesima i potrebama ( kraći programi do 3 sata dnevno)

 • posebni kraći programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi, bit će ponuđeni u dječjim vrtićima koji imaju verificirane programe

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

 1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici: www.zagreb.hr),
 2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana, te presliku osobne iskaznice roditelja
 4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11 i 19/11), imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 30. svibnja 2012.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2012.

V. UPIS

Djeca primljena slijedom ove obavijesti upisuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2012.), a neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto.

Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu, roditelj je obvezan:

 • dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).
 • potpisati s dječjim vrtićem ugovor o ostvarivanju programa.
 • Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 Izvor: www.zagreb.hr

Autor: Čuvarkuća uredništvo

2 korisnika je označilo ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Ukupni dojam

4

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2012.
Dostupnost

4

Zahtjevi za upis djece moraju se predati od 2. do 16. svibnja 2012.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0