Utjecaj antropoloških obilježja na odabir športa

Objavljeno 08.07.2015. | Dobna skupina: Još nema dijete, 1-3, 3-7, 7+

Čuvarkuća u suradnji s … Sigurno ste se pitali zašto vaše dijete neke športske aktivnosti savladava lakše. Razlog tome leži u motoričkim sposobnostima i vještinama kao i ostalim antropološkim obilježjima.

Motoričke sposobnosti odgovorne su za efikasnost ljudskog kretanja. One mogu biti bazične i specifične, a neophodne su za razvoj djeteta. Motoričke sposobnosti su u odnosu na motoričke vještine važnije. Zašto? Zato jer se razvijaju od malih nogu. Motoričke vještine dolaze do izražaja nešto kasnije, s obzirom da motoričke sposobnosti čine preduvjet za kvalitetan razvoj motoričkih vještina.*

Motoričke sposobnosti koje se razvijaju već od najranije dobi su:

  • gibljivost,
  • koordinacija,
  • brzina,
  • snaga,
  • izdržljivost,
  • preciznost.

Preporučljivo je u predškolskoj i ranijoj školskoj dobi razvijati brzinu (sposobnost brze izmjene pokreta), koordinaciju i preciznost (usklađenost ekstremiteta i centralnog živčanog sustava), ravnotežu (sposobnost održavanja nepromijenjenog stanja tijela) te gibljivost zglobova. Interesantno kako je gibljivost kod male djece vrlo izražena, ali se smanjuje tijekom odrastanja radi očvršćivanja mišića. Do 9 - 10 godine života gibljivost je prirodno vrlo dobra, ali kako bi i dalje ostala takva potrebno ju je kontinuirano održavati od 8 godine života

Razvoj motoričkih sposobnosti treba biti usklađena s odrastanjem i razvojem funkcionalnih sposobnosti djeteta. Potrebno je voditi računa na koji način i kada početi s intenzivnijim treninzima. Pa tako razvoju izdržljivosti i snage ne treba pridavati veliki značaj do 12 odnosno 13 godine života, kako se ne bi neprimjereno opteretio organizam djeteta. Naravno, to ne znači da ih se treba zanemariti već ih se na primjereni način treba poticati. Kvalitetni kineziolog koji ima znanja i iskustva znat će kada treba uvoditi i primjenjivati motoričke aktivnosti kojima će razvijati motoričke sposobnosti primjerene za određenu dob djeteta.

Motoričke vještine u području športa su sve naučene športske tehnike izvršavanja pokreta ili kombinacija pokreta. Na razvoj motoričkih vještina i postizanje vrhunskih rezultata ne utječe samo razvoj motoričkih sposobnosti već utječu i kognitivne sposobnosti djeteta. *

Nije lako odabrati šport i zadržati se u njemu. Osim što je za to potrebna želja djeteta i poticanje roditelja, tu su i stručnjaci - kineziolozi koji će Vam svojim znanjem iz područja antropologije, kineziologije, anatomije te metodike, tehnike i taktike određenog športa pomoći u samom odabiru športa.  Kao  što sam već spomenula,  od najranije dobi se može procijeniti da li dijete ima predispoziciju za gimnastiku ili košarku, nogomet ili odbojku, ritmiku ili karate i dr.

Dobro uočena i izmjerena antropološka obilježja određenom baterijom testova predstavlja formulu za odabir športa. Svaki šport je karakterističan, poseban i ima potrebu za određenim „profilom“ športaša Nakon što se Vaše dijete pronađe u određenom športu uz pravilan trening  moči će razviti još bolje motoričke sposobnosti, a time i motoričke vještine. Što je u konačnici i svrha trenažnih procesa.

Prema kineziološkim normama za svaki sport je definirano kada se treba početi baviti njime i kako utječu na razvoj određenih motoričkih sposobnosti. Plivanje je jedan od najboljih športova za djetetov tjelesni rast i razvoj.  Povoljno djeluje na kardiovaskularni sustav, na disanje, jača mišiće, omogućuje ravnomjerno oblikovanje svih mišića, posebice leđnih, čime se postiže pravilno držanje djeteta. Plivanje je preporučljivo već od najranije dobi djeteta. Zatim, karate i judo imaju pozitivan utjecaj na razvoj gibljivosti, koordinacije, preciznosti i ravnoteže što je primjereno za ranu školsku dob, oko 9 godine života. Rukometom, košarkom i odbojkom se razvija koordinacija, brzina, agilnost i preciznost te je preporučljivo krenuti od 10 godine. Bavljenje veslanjem preporuča se nakon 12 godine, jer dolazi do intenzivnijeg razvoja snage i izdržljivosti što je primjereno za tu dob. Kroz nekoliko primjera pokušala sam Vam pokazati kako je za bavljenje športom ili određenom disciplinom potrebna dob ali i konstitucija športaša koja se može iščitati iz antropometrijskih osobina.**

I na kraju nemojmo zaboraviti kako nas motoričke sposobnosti prate kroz cijeli život! One osim što su važne za bavljenje športom i postizanjem športskih rezultata, važne su i u svladavanju svakodnevnih životnih situacija.

Kako bi što bolje razumjeli stručne termine slijedi kratki pregled i objašnjenje:

Naziv stručnog termina

Objašnjenje za roditelje

Antropološka obilježja

U antropološka obilježja ubrajamo ljudske osobine i sposobnosti, a one su: antropometrijske, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne.

Antropometrijske osobine

Antropometrijske osobine su: visina, težina, postotak potkožnog masnog tkiva, dužina ruku i nogu.

Motoričke sposobnosti

Motoričke sposobnosti su: brzina, snaga, agilnost, koordinacija, fleksibilnost, ravnoteža, preciznost, izdržljivost.

Funkcionalne sposobnosti

Funkcionalne sposobnosti su: aerobni i anaerobni kapacitet.

Kognitivne sposobnosti

Kognitivne sposobnosti su: intelektualne sposobnosti, sposobnost brzog učenja i usvajanja.

Konativne sposobnosti

Konativne sposobnosti su: psihičke crte ili osobine ličnosti (agresivnost, plašljivost, upornost i dr.).


*Izvor: www.hrks.hr (Zbornici radova  ljetnih škola kineziologa Republike Hrvatske)

**Izvor: Utjecaj sportskog programa na promjene motoričkih sposobnosti predškolaca, Sergio de Privitellio, Romana Caput-Jogunica, Gordan Gulan, Vladimir Boschi, Medicina 2007.

Autor: Eleonora Čarapina

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Ukupni dojam

5

Motoričke sposobnosti odgovorne su za efikasnost ljudskog kretanja i neophodne su za razvoj djeteta.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing