Vježbanje kroz igru

Objavljeno 01.06.2015. | Dobna skupina: 3-7, 7+

Exergaming ili vježbanje kroz igru idealna je tjelesna aktivnost za školsku djecu. Sprečava debljinu, bolesti kralježnice, psihosocijalne poremećaje.

Koncept vježbanja kroz igru predstavlja uspješan spoj zabave, glazbe, kretanja i druženja. Riječ je o izvrsnom programu koji donosi korist na planu unaprjeđenja cjelokupnog psihomotornog razvoja, poboljšanju tjelesnog i duševnog zdravlja. Istovremeno ima i značajnu vrijednost u prevenciji poremećaja navedenih komponenti zdravlja djece i mladeži.

Nekoliko riječi o teorijskim konceptima na kojima se temelje spomenuta zapažanja:

1. Razvoj mozga

Od rođenja pa do navršene desete godine života mozak prolazi kroz nevjerojatno složene i brze promjene. Konačni izgled i funkcija mozga ovise o nasljeđu, o biološkom potencijalu s jedne strane, i o podražajima izvana. Doživljaji i iskustva koja se ponavljaju ostavljaju trajne promjene u strukturi mozga. Inaktivnost i siromaštvo podražaja umanjuju stupanj punog iskorištavanja bioloških mogućnosti. Učenje, podražaji koji dolaze putem osjetila i ponavljanje kretnji pospješuju funkciju svih dijelova mozga.

No, i nakon desete godine života mozak treba podražaje radi očuvanja postignutih mogućnosti i zbog usvajanja novih. Što smo stariji, potrebno je više vremena i ponavljanja da se nove vještine usvoje.

Glazba svojom melodijom i ritmom ima značajni utjecaj na ove procese. Sa njom se susrećemo još u periodu prije rođenja, čak i prije negoli se razviju organi sluha. Na samom začetku, dijete prima glazbu osjetilima sa svoj kože. Po rođenju, sluša majčin glas, koji je također melodiozan. Uspavanke i zabavne pjesmice za djecu te rano bavljenje glazbom nedvojbeno povoljno utječu na razvoj govora i djetetov emocionalni razvoj

2. Kretanje

Unatrag stotinjak godina uvjeti življenja su se značajno promijenili. U tom je periodu više čimbenika uvjetovalo da se manje krećemo. Prekomjerna urbanizacija i nedostatak slobodnih površina za igru, porast stadarda koji je povećao korištenje prijevoznih sredstava i unos suvišnih kalorija, kao i školski programi koji svojim opsegom i konceptom značajno oduzimaju vrijeme za slobodne aktivnosti igru i šport, svakako spadaju u skupinu najznačajnijih. Nažalost, tek trećina školske djece u Hrvatskoj zadovoljava preporučeni minimum Svjetske zdravstvene organizacije koja preporuča najmanje 1 sat dnevno tjelesnih aktivnosti. Osim što potpomaže pravilni razvoj koštano-mišićnog sustava, kretanje tijelo održava zdravim i funkcionalnim tijekom cijelog života

Osim što se pokreti trebaju izvoditi u određenom opsegu i određenom snagom, potrebna je i njihova koordinacija. Vježbanjem se ona stječe, u početku kroz igru, kasnije kroz šport i rekreaciju. Ovaj segment kretanja je u bliskoj međusobnoj (interaktivnoj – dvosmjernoj) povezanosti sa funkcijom mozga.

Za kretanje je potrebna energija. U suvremenom društvu, naročito u urbaniziranim sredinama, prekomjerni unos kalorija predstavlja jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema. Pretilost se povećava eksponencijalno a Hrvatska spada među države sa visokim rizikom i učestalošću. Najnovija istraživanja su pokazala da 16% djece predškolske dobi ima povećanu tjelesnu masu i 5% već spadaju u kategoriju debelih. Javnozdravstveni značaj debljine se temelji na slijedećim činjenicama: 1.) 30% debele predškolske djece će biti debela do kraja života 2.) 60% debelih adolescenata ostaju debeli do konca života, 3.) 1/3 uzroka smrti u Hrvatskoj je neposredno uzrokovana debljinom, 4.) 2/3 uzroka smrti u Hrvatskoj je neposredno ili posredno uzrokovano debljinom. Debljina je opasna zbog toga što vodi u neaktivnost, negaciju i zanemarivanje tjelesnog što opet ima za posljedicu još jače debljanje. U tijelu se događa cijeli niz hormonskih i metaboličkih promjena koje povećavaju potrebu za hranom i to je jedan od razloga relativno slabog uspjeha liječenja debljine u djece (oko 10% uspjeha) i odraslih (oko 20% uspješnosti). Stoga je neizmjerno važno djelovati preventivno promoviranjem zdravih stilova života. Roditelji bi trebali svojim primjerom utjecati na usvajanje ovih stilova od strane svoje djece.

3. Prevencija upala dišnih puteva

U mirovanju, protok zraka kroz dišne puteve je 2-3 puta manji negoli za vrijeme tjelesnih aktivnosti, disanje je površno (plitko) i veliki dijelovi dišnih puteva se ne zrače. Protokom zraka se sluznica čisti i time se sprječava razmnažanje bakterija, virus i gljivica koje mogu biti uzrokom upale. Kretnjem i brzim disanjem se jačaju mišići koji sudjeluju u disanju te disanje postaje snažnije i učinkovitije. Također je poznato da umjerena tjelesna aktivnost podstiče imuni sustav, stoga je on slabiji u osoba koje se malo kreću.

4. Emocionalni i socijalni aspekti

Duh i tijelo su nedjeljiva cjelina i svaki poremećaj na jednoj strani se izravno i snažno odražavaju na zdravlje drugog dijela. Kretanje, već samo po sebi, u mozgu oslobađa hormone ugode . Osjećaj pokretnosti, vitkosti i socijalne prihvatljivosti pridonosi dobrom emocionalnom zdravlju. Salbija pokretljivost i prekomjerna tjelena težina donose suprotne učinke i stvara se nesklad između emocionalnih potreba i tijela. Brojna istraživanja pokazuju niže dosege u općoj životnoj uspješnosti osoba koje se manje kreću i koja su pretila. U periodu djetinjstva i adolescencije, navedeni poremećaji nerijetko uzrokuju duboke traume i vode u izolaciju i/ili socijalnu patologiju (nasilništvo, bolesti ovisnosti i slično). Izgradnja svijesti o važnosti ravnoteže između duhovnog i tjelesnog , neobično su važni u periodu odrastanja. U vrijeme kada su djeca izložena utjecajima različitih medija (TV, Internet, video igre) sve je češći problem njihova asocijalnost – manjak druženja sa drugima. U interakciji s drugima, dijete može steći realitetni uvid u vlastite sposobnosti – u čemu je bolji a u čemu je slabiji od drugih, i kako to može nadoknaditi. Važno je naglasiti, da ovaj proces treba biti pod nadzorom stručnog osoblja koji će metodologijom rada i psihološkom potporom osigurati da se svako dijete koje sudjeluje u programu dobro osjeća i poboljša svoje psihofizičke mogućnosti.

Iskustva sa Exergaming programom, pokazuju da je riječ o aktivnosti koja vodi brigu o svim aspektima rasta i razvoja djece. Podstiče kretanje, koordinaciju, izdržljivost, motivaciju, zabavan je i sprovodi se u društvu. Apsolutno je u skladu sa suvremenim načinom življenja i kao takav je odlično prihvaćen od djece. Stoga se može preporučiti kao izvrsni javnozdravstveni program unaprjeđenja zdravlja djece i mladeži te prevencije debljine, bolesti koštanomišićnog sustava, dišnih puteva i psihosocijalnih poremećaja.

Slijedom navedenog preporučam da se ovakav program učini dostupnim većem broju djece. S S obzirom na specifične potrebe školske djece, primjereno je sklopu redovitih školskih ili tijekom izvanškolskih aktivnosti osigurati svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima. Uz tjelesne aktivnosti u redovitom školskom programu, potrebno ih je osigurati i u danima kada nisu predviđene, u trajanju od minimalno 15 minuta. Nadalje, potrebno je djelovati na stavove i uvriježene običaje organiziranja proslava pri čemu treba pružiti informacije o zdravoj prehrani i potrebi za kretanjem. Osim primjerene teorijske nastave za roditelje i djecu, moguće je organizirati pokazne proslave koje bi predstavljale praktični dio nastave. Dosadašnja su iskustva u nas i inozemstvu, pokazala da su ovako koncipirani programi dobro pihvaćeni i da značajno doprinose zdravlju djece i cijele zajednice.

Autor: dr. Milivoj Jovančević

1 korisnik je označio ovu preporuku kao korisnu.

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Ukupni dojam

5

Vježbanje kroz igru poboljšava sveukupno zdravlje djece.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing