Centar za rehabilitaciju ERF-a

Znanstveno - učilišni kampus, Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb

Centar za rehabilitaciju jedinica je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u kojoj stručnjaci raznih profila pružaju različite vrste kliničkih usluga: savjetovanje, prevenciju, procjenu, tretman, (re)habilitaciju za djecu, njihove roditelje, mlade i odrasle. U Centru se ujedno organiziraju različite edukacije.

Telefon
01/2457560
E-mail
centar.info@erf.hr

Preporuke

dijete računalo Moderni korak prema čitanju – aplikacije na hrvatskome jeziku
Često u logopedskom radu nailazimo na stavove kako djeca prije škole ne bi trebala poznavati slova materinskog jezika niti čitati...
Objavljeno 07.02.2015.
  • Obiteljske rutine i rituali – kontekst za rani razvoj
    Tijekom ranoga razvoja djeca bi trebali postati aktivni sudionici u većini obiteljskih događanja.
    Objavljeno 14.05.2014.
  • Poremećaji glasa kod djece
    Proizvodnja glasa uključuje kombinaciju aktivnosti kao što su disanje, fonacija i rezonancija. Poremećaj glasa postoji ukoliko je njegova kvaliteta drugačija od drugih osoba iste dobi i spola (ako je glas šuman, hrapav, promukao, previsok, prenizak i sl.)
    Objavljeno 20.02.2014.

Naši najnoviji fanovi

pogledaj sve fanove

Još nema fanova. Budi prvi!